GoedBericht.nl logo
English Blog

onze keuze óf verkiezing?

20-06-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

VRAAG: In een samenkomst werd beweerd dat het in 1Thessalonika 1:4, volgens de grondtekst niet over uitverkiezing zou gaan maar over onze keuze. Klopt dat?

ANTWOORD: In 1Thes.1:4 lezen we (NBG-51):

Immers, dat gij, door God geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij…

Bekijken we de tekst wat nauwkeuriger, dan is hier letterlijk sprake van “de keuze van jullie” óf van “de verkiezing van jullie”. Dat maakt qua betekenis natuurlijk nogal een verschil. Wat is het nu? De concordantie biedt uitkomst, want dan ontdekken we dat het hier gebruikte woord ‘ekloge’ (Strongnr. 1589) zeven keer voorkomt in het Nieuwe Testament en ALTIJD blijkt het te gaan over ‘verkiezing’, waarbij GOD degene is, die kiest. Gaat u maar na:

Hand.9:15   een uitverkoren werktuig
Rom.9:11    verkiezend voornemen Gods
Rom.11:5    de verkiezing der genade
Rom.11:7    het uitverkoren deel
Rom.11:28  naar de verkiezing zijn zij beminden
1Thes.1:4    uw verkiezing
1Petr.1:10   uw roeping en verkiezing te bevestigen

Ook de context van 1Thes.1:4 bevestigt dat het gaat over verkiezing en niet over hun keuze. Paulus was overtuigd van de verkiezing van de Thessalonikers …

… omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in heilige Geest en in grote volheid… (vers 5)

De kracht en heilige Geest die in grote volheid onder hen manifest waren geworden, bewezen dat het alles Góds werk was. GOD had hen uitgekozen en door ZIJN krachtig Woord had HIJ hen overtuigd!

Delen: