GoedBericht.nl logo
English Blog

verzoening door voldoening?

26-11-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

In het Reformatorisch Dagblad stond het volgende bericht te lezen 

KAMPEN – Niet de verzoening door voldoening is de rode draad die door de Bijbel loopt, maar hoe God het hart van mensen zoekt.

Dat schrijft Ton de Ruiter, voormalig predikant in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, in zijn nieuwe boek ”Jezus in ons – een andere kijk op verzoening” dat zaterdag uitkomt.

In het boek, dat is uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen, uit de oud-predikant stevige kritiek op de gereformeerde belijdenis. Hij schrijft hoe hij de Bijbel op een radicaal andere manier is gaan lezen en verstaan. Volgens De Ruiter zocht God niet „Iemand op wie hij Zijn toorn over de zonde op kon afreageren” en is de term verzoening door voldoening van Luther en Calvijn niet de boodschap van het Evangelie.

(…)
De Ruiter studeerde theologie in Kampen en was 26 jaar predikant. Hij vroeg in 2008 ontheffing uit zijn ambt, omdat hij de leer van de verzoening door voldoening niet langer kon verkondigen.

Ds. de Ruiter stak zijn nek uit door zulke kritiek te leveren. Want voor wie het waagt in te gaan tegen de geijkte, traditionele karikaturen, is geen plaats binnen het kerkelijk verband. Dat kan een grote prijs hebben maar anderzijds: ruimte en vrijheid vindt men nu eenmaal meer buiten dan binnen de muren…

De Schrift is er duidelijk over dat niet God op Golgotha Zich verzoende met de wereld, maar dat God de wereld met Zich verzoend d.m.v. het kruis. God maakt vrede en doet de vijandschap en vervreemding van al zijn schepselen teniet door het ultieme bewijs van Zijn liefde te leveren (Kol.1:20). God zocht geen voldoening of betaling van de schuld – Hij vergeeft de schuld! Niet aan God werd de prijs betaald, maar de losprijs werd betaald aan wie ons gevangen hield opdat Hij “door zijn dood” ons zou vrijkopen.

Meer hierover (o.a.):
waarom moest Christus gekruisigd worden? (video en audio)
wat is verzoening? (artikel)

Delen: