GoedBericht.nl logo
English Blog

steniging…

20-11-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 David treft met een steen de reus Goliath

VRAAG:
Momenteel speelt internationaal de kwestie van de doodstraf door steniging. Amnestie Internationaal verzet zich daar heftig tegen. In de wet van Mozes wordt diverse keren deze executie-methode voorgeschreven. B.v. in geval van godslastering. Is dat niet onbarmhartig?

ANTWOORD:
In de wet van Mozes (“met letters op stenen gegrift”) komen we wel meer macabere dingen tegen. Het wordt door de apostel Paulus (2Kor.3) dan ook “een bediening des doods” en “een bediening die veroordeling brengt” genoemd. Het staat in contrast met “de levendmakende Geest” en “de bediening die rechtvaardigheid brengt”. “Letter” tegenover “Geest”. Het “verdwijnende” tegenover het “blijvende” . Elders heet de wet “een schaduw van hetgeen komen zou” (Kol.2:17, Hebr.10:1).

Stenen die doodmaken zijn een schaduw van Hem die “de levende Steen” genoemd wordt (1Petr.2:4). In type komen we deze steen trouwens op talloze plaatsen tegen in het ‘Oude Testament’. Denk maar aan “de Steen der hulpe” (Eben Haëzer) of “de Hoeksteen” of “de Rotsststeen” die het volk in de woestijn van water voorzag. Of denk aan de steen waarop Jakob zijn hoofd neerlegde, waarna hij de hemel geopend zag. De steen die hij vervolgens “vroeg in de morgen” overeind zette (> deed opstaan) en tot gezalfde maakte… Al deze stenen spreken stuk voor stuk van de Here Jezus Christus, “de levende Steen”, “de Eerstgeborene uit de doden”.

Doodmakende stenen zijn een schaduw van “de levende Steen”. Als het negatief van een foto, verwijst het naar het contrast. Tóch zit er ook een profetische kant aan steniging. Dan denk ik aan de steen in het boek Daniël, die het reusachtige beeld van goud, zilver, koper, ijzer en leem trof en neervelde. Dit verwijst naar “de Zoon van David” die aan de vier wereldrijken van Babel in de nabije toekomst een einde zal maken. Trouwens, over David gesproken… was hij het niet die met een steen (ja, ja, de vijfde uit de rivierbedding!) de godslasterlijke reus Goliath met al z’n koper en ijzer, neervelde?

Kortom, hoe macaber en duister de dood door steniging ook is, in de schaduw en profetisch ontwaren we ook in deze stenen, de gestalte van de Zoon (eben=steen > ben=zoon).

Delen: