GoedBericht.nl logo
English Blog

kijk omhoog Sammy

02-12-2009 - Geplaatst door Andre Piet

De ras-artiest Ramses Shaffy is niet meer onder ons. Na een bewogen (en losbandig) leven is hij gisteren op 76-jarige leeftijd overleden. Hij heeft ons mooie liedjes nagelaten. Zijn eerste, échte hit was ‘Sammy’. Dat gaat over een zielige jongen (“Sammy loop niet zo gebogen”) die niet is opgewassen is tegen de wereld en de mensen om hem heen. In het refrein van het liedje wordt Sammy telkens opgeroepen omhoog te kijken. En dan sluit de song af met de schitterende woorden “Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy.  Er is er één die van jou houdt.”

Het is de beste tip, die een mens ooit kan krijgen: omhoog te kijken. Letterlijk en figuurlijk. Af te zien van jezelf, de omstandigheden, de wereld om je heen. En op te zien naar de Ene die van je houdt en je hulp geeft.

Ik hef mijn ogen naar de bergen,
vanwaar zal mijn hulp komen?
Psalm 121:1

Wel, de vraag stellen is haar beantwoorden! Mijn hulp komt vanuit de richting waarheen ik mijn ogen ophef. Ware hulp komt per definitie van boven en van nergens anders.

Jaren geleden vertelde iemand me dat het onmogelijk is om omhoog te kijken en tegelijk te huilen. Ik heb deze bewering, toen onze kinderen nog klein waren, vaak beproefd en inderdaad, het klopt. Als één van de kinderen huilend naar ons toe kwam (meestal met het gezicht naar beneden), dan was het de kunst om ze op iets te wijzen in de lucht, in de boom of aan het plafond o.i.d. Op dat moment is het huilen over. Heel veelzeggend!

Het Griekse woord voor ‘mens’ is ‘anthropos’ (denk aan antropologie, antroposofie, etc.). Dat woord is een samenstelling van verschillende woorden. Het eerste deel van ‘anthropos’ is afgeleid van ‘ana’ (Str.435) en betekent ‘naar omhoog’. Het middelste deel van het woord is afgeleid van ’trope’ (Str. 5157) en betekent ‘omkeren’. Het laatste deel is afgeleid van ‘optomai’ (Str.3700) en betekent ‘zien’ of ‘kijken’. Afgaand op de onderdelen waaruit het is opgebouwd, betekent het woord mens (anthropos) dus: iemand die afziet van de dingen om hem heen (>omkeren) en naar omhoog kijkt.
Dat maakt een mens, MENS.

Delen: