GoedBericht.nl logo
English Blog

van Vlastuin over de hel

07-12-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

Zaterdag j.l. stond in het Reformatorisch Dagblad een artikel van de hand van dr. W. van Vlastuin over de vraag ‘stuurt een goede God mensen naar de hel?’. Met een lachend gezicht afgebeeld, antwoordt de Katwijkse predikant deze vraag volmondig bevestigend. Maar wat valt er te lachen bij zo’n treurig artikel? Het is stuitend hoe van Vlastuin onwetende mensen, met drogredeneringen, een karikatuur van GOD voorschotelt. In plaats vanuit de Schrift zaken aan te tonen, filosofeert hij er bij het dwaallicht van de traditie op los. Van Vlastuin verdedigt het idee van “Gods oneindige toorn” met het argument dat God het onrecht niet ongestraft kan laten. Een non-argument omdat niet Gods toorn of gericht ter discussie staat, maar de oneindigheid daarvan. Gods oordelen kunnen ongekend heftig zijn (denk aan de zondvloed of Sodom en Gomorra) maar nimmer oneindig. “… een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen” (Psalm 30:6). Dat zijn de Bijbelse proporties en verhoudingen.
En dan dit argument:

Laten we ons realiseren dat niemand zo veel over de hel heeft gesproken als Jezus. De leer van de hel is niet verkondigd door Paulus, door Petrus, of Johannes, maar door niemand minder dan de Heiland Zelf.

De waarheid is dat Jezus NOOIT over de hel heeft gesproken. Hij sprak over Gehenna, dat is het dal van Hinnom bij Jeruzalem. Dat weet van Vlastuin ook wel, alleen hij vertélt het niet. Volgens de profeet Jesaja (66:24) zullen gedurende het vrederijk daar de lijken liggen van degenen die getroffen werden door Gods oordeel. Zonder begrafenis liggen deze daar openlijk te verteren door vuur dan wel door wormen. Een confronterend schouwspel, zeker. Maar het heeft NIETS te maken met het idee van een hel waarin zielen in het hiernamaals eindeloos gefolterd worden.

In het slot van zijn artikel schrijft van Vlastuin :

De leer van de hel hangt samen met de kernen van de godsleer, de zondeleer en leer van Christus.

Dit klopt. Maar omgekeerd zoals de schrijver dit bedoelt. De leer van de hel is “een lering van demonen” (1Tim.4:1). Hoe moet een leer anders worden genoemd, die de GOD die allen onder de ongehoorzaamheid heeft besloten, juist om zich over allen te ontfermen (Rom.11:32; 5:18), neerzet als een wezen dat tot in het oneindige, toornt en foltert? In de Bijbel is GOD Degene die het verlorene zoekt én vindt. Daar is Hij GOD voor. Als Hij wel zou zoeken, maar niet in staat is te vinden, dan is hij een zondaar, d.w.z. een doelmisser. Dat geldt ook voor Christus Jezus, “die zich gaf tot een losprijs voor allen” (1Tim.2:6) en kwam tot redding der wereld (Joh.3:17; Joh.4:42). 

Wat van Vlastuin hier verkondigt is geen Evangelie. Deze boodschap demoniseert GOD, het verdraait de Bijbelse waarheid, het beledigt de universele betekenis van Christus’ verlossingswerk en het drijft mensen tot wanhoop.
Des te meer reden om met kracht hier tegenover, een werkelijk GOED BERICHT te laten klinken!

———————————–

Meer info:
www.alverzoening.info

Delen: