GoedBericht.nl logo
English Blog

vergeving of bevrijding van zonden?

27-10-2007 - Geplaatst door Andre Piet

 

Het zal menig lezer verbazen, maar slechts twee keer in de brieven van Paulus is sprake van “vergeving van zonden”. Voor wie meent dat met dit begrip zo ongeveer het Evangelie is samengevat, moet dit toch op z’n minst een onbegrijpelijk gegeven zijn.

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade…
Efeze 1:7

… in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Kolosse 1:14

Wie schetst echter ook mijn verbazing toen me duidelijk werd, dat zelfs deze twee keer nog twee keer tevéél is! Laat ik me nader verklaren. Volgens vrijwel alle vertalingen lezen we in beide Schriftplaatsen, dat we “de verlossing hebben, de vergeving der zonden”. Dat klinkt vertrouwd in de oren, maar wat is eigenlijk de logische connectie tussen ‘verlossing’ en ‘vergeving’? Laten we beide woorden eens nader bezien.

1. Het woord ‘verlossing’ (Gr.apolutrosis) betekent letterlijk ‘vrijkoping’. Het idee er achter is dat een losprijs wordt betaald ten einde een gevangene of een slaaf vrij te maken.
2. De betekenis van het woord ‘vergeving’ (Gr.aphesis) is primair ‘loslating’. We zien dat terug in b.v. in Lucas 4:19 waar we lezen: “… om aan gevangenen loslating te verkondigen…”.

Het spreekt vanzelf dat ‘loslating’ (of bevrijding) logisch voortvloeit uit ‘vrijkoping’. Maar waarom komt dit verband niet uit de verf in de gebruikelijke vertalingen van Ef.1:7 en Kol.1:14? Het antwoord is: in de weergave “de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden” komt een eeuwenoude theologie mee. Die theologie komt (ongeveer) hier op neer: onze zonden zijn op Golgotha betaald en nu kan God ons verlossen oftewel vergeven.  Deze voorstelling slaat m.i. echter de plank helemaal mis! Want de prijs is niet betaald aan Gód, maar aan de macht die ons gevangen hield: de dood (of: hem die de macht van de dood heeft; Hebr.2:14). Een losprijs wordt betaald aan degene die gevangen houdt (vergl. Openb.5:9: “voor God gekocht…”).

Alleen door te sterven kon Christus opstaan en daarmee de dood overwinnen. Door de prijs te betalen (“de dood, ja de dood van het kruis”) kon de macht van de dood (en daarmee ook die van de zonde) worden gebroken! Sinds de steen van het graf is weggewenteld kunnen we vrijuit gaan! Dáár heeft Paulus het over. Niet over vergeving maar over bevrijding! Niet over “de verlossing, dat is de vergeving van de zonden” maar over “de vrijkoping, dat is de bevrijding [loslating] van de zonden”!

Delen: