GoedBericht.nl logo
English Blog

Christus = Caesar?

31-10-2007 - Geplaatst door Andre Piet

 

uitzending
Een bezoeker van goedbericht.nl wees me op een TV-uitzending gisteravond van het programma ‘de wereld draait door’. Daarin was regisseur Jan van Friesland te gast, om zijn documentaire te promoten, die vrijdag a.s. door de VARA zal worden uitgezonden. Deze documentaire (‘het evangelie van Caesar’) gaat uit van een boek van de Italiaanse taalkundige Francesco Carotta. Deze schrijver beweert dat de evangelieën in de Bijbel niet anders zijn dan een hervertelling van de biografie van keizer Julius Caesar (100 – 44 v.Chr.).

overeenkomsten
Carotta wijst op de vele overeenkomsten die hij gevonden heeft tussen de Romeinse keizer en Jezus Christus. Inderdaad, beiden hebben de dezelfde initialen. Maar daar blijft het niet bij. Beiden waren van hoge komaf. Beiden waren afkomstig uit een noordelijk buurland (Gallië en Galilea). Jezus had in de nacht een ontmoeting met Nicodemus, Caesar had nachtelijke ontmoetingen met Nicomedes. Beiden botsen met de heersende klasse en beiden waren populair bij het volk. Van beiden is de uitspraak bekend ‘hebt uw vijanden lief’. Beiden werden triomfantelijk binnengehaald in de hoofdstad waar beiden ook werden verraden en vermoord. In beide gevallen is daarbij sprake van iemand die zijn handen in onschuld wast. Beiden worden ervan beschuldigd zichzelf tot koning te hebben verheven en beiden dragen daarbij ook een rode koningsmantel. Beiden worden doorstoken in hun zijde en dat op een gelijksoortige datum:  15 aviv (aldus Carotta) en 15 maart. Aan beiden werd na hun dood goddelijke eer toegebracht. Enzovoort, enzovoort.

broodje aap…
Een indrukwekkende lijst van overeenkomsten. Julius Caesar lijkt wel een type van Jezus Christus… zoals we daar in de Bijbel zovéél van kennen. Maar dát is absoluut niet wat Carotta (en zijn apostel Jan van Friesland) ons wil laten geloven. Nee, Carotta beweert doodleuk dat Jezus nooit heeft bestaan. Het verhaal van Jezus zou niet anders zijn dan joodse verbastering van het leven van Julius Caesar. Die bewering zal er ongetwijfeld bij velen ingaan als koek. Feit blijft echter, dat ondanks het antichristelijke sentiment onder veel wetenschappers, bijna niemand onder hen te vinden is die al teveel waarde toekent aan Carotta’s ontkenning van Jezus’ bestaan. De bewijzen tegen deze bewering zijn namelijk vernietigend. Neem alleen al het feit dat er in de eerste eeuwen vele intellectuele tegenstanders waren van het christelijke geloof. Belezen als zij waren, geen van hen heeft ooit gerept over Jezus als Caesar. En wat te denken van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, die reeds rond het jaar 115 schreef over (wat hij vond) de verderfelijke invloed van de christenen. Hun naam, zo licht Tacitus dan toe “… is afgeleid van de Christus die tijdens het bewind van Tiberius door toedoen van de procurator Pontius Pilatus was terechtgesteld”. 
En dan het idee dat tienduizenden Joden vóór de verwoesting van de stad Jeruzalem enthousiast zouden zijn geworden van een figuur die zou zijn geconstrueerd uit een voorman van de door hen zo gehaatte Romeinen…   

het Nieuwe Testament – direct ooggetuigenverslag
Het zal de geregelde bezoeker van goedbericht.nl wel duidelijk zijn dat we met Carotta’s bewering te maken hebben met een onvervalst broodje aap. Het Nieuwe Testament is namelijk één indrukwekkende verzameling van documenten die opgetekend zijn door directe ooggetuigen (lees 1Kor.15; Luc.1; 1Joh.1). Juist dát maakt het Nieuwe Testament zo totaal anders dan ongeacht welk religieus boekwerk ook. Het is maar geen verzameling visies… het is historie. In de genoemde uitzending (die ik terug zag via ‘uitzending gemist’), beweert Jan van Friesland zonder blikken of blozen dat er geen historische bewijzen zijn van het bestaan van Jezus Christus… Tja, wie z’n ogen sluit, die ziet niets.
Eén troost: er komt een moment dat ook Jan van Friesland (zoals ieder ander) niet meer af zal hoeven gaan op historische documenten maar live en direct oog in oog komt te staan met de Waarheid
Het is een kwestie van geduld… 

Delen: