GoedBericht.nl logo
English Blog

vergeven of blij maken?

25-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

… vergeeft elkander,
indien de een tegen de ander een grief heeft;
gelijk ook de Here u vergeven heeft,
doet ook gij evenzo.
Kolosse 3:13 (NBG)

De meeste bijbelvertalingen spreken hier van ‘vergeven’. Paulus gebruikt hier echter niet het woord aphesis (zoals b.v. in Kol.1:14) maar charizomai, dat is ‘begenadigen’, ‘genade bewijzen’. Het is afgeleid van het Griekse woord voor vreugde (charis).  De ander genade bewijzen gaat veel verder dan vergeven. Vergeven wil zeggen: de ander iets niet aanrekenen. Het verleden loslaten. Dat is nog negatief. Maar genade bewijzen is positief: je maakt de ander blij ondanks de grief die je hebt.

Een letterlijker weergave van bovenstaand vers :

… bewijst elkaar genade,
indien de een naar de ander een klacht heeft;
zoals ook de Here jullie genade bewijst,
doen jullie evenzo.

onrealistisch?
Wat Paulus hier schrijft lijkt op het eerste gezicht tamelijk onrealistisch. Wie een klacht heeft naar de ander zal deze toch geen gunst gaan bewijzen? Wie doet dat nou? Wel, schrijft Paulus, dat is precies wat de Heer jullie doet. Ongeacht wat er aan te merken valt (en wie kent jullie beter dan de Heer?), bewijst Hij niettemin een overvloed aan genade. Hij maakt jullie zonder verwijt blij met zijn beloften en zegeningen.

beleven en doorgeven
Een ander genade bewijzen is slechts mogelijk wanneer we ons bewust zijn van de genade die óns wordt bewezen. Hoe zouden we iets kunnen doorgeven wat we zelf niet bezitten? Het geheim daarom van de houding die Paulus hier beschrijft is gelegen in het besef van wie God voor ons is. Dat besef stemt dankbaar en het verandert ons van binnenuit. Het zorgt voor een goed humeur en ook voor humor, want we leren klachten te relativeren. Dat zal ook z’n uitwerking hebben op de mensen om ons heen. Want een stralend gezicht opent harten. In zo’n sfeer verdwijnen grieven als sneeuw voor de zon.

Reageer op Facebook

Delen: