GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

bij de beesten af

24-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom geeft God hen over
in hartstochten van oneer,
want hun vrouwelijken vervangen het natuurlijk gebruik
in het naast-natuurlijke.
Paulus in Romeinen 1:26 (letterlijk vertaald)

In het voorgaande van Romeinen 1 betoogde Paulus dat elk mens weet heeft van God. God kan weliswaar niet gezien worden, maar zijn prestaties worden met het verstand doorzien (1:20). Anders gezegd: de schepping veronderstelt  een Schepper. Die twee (schepping en Schepper) verhouden zich als vrouwelijk en mannelijk. De Schepper is een “Hij”, de Verwekker (Vader) van al wat leeft. Terwijl de schepping een “zij” is en de rol van een zwangere vrouw vervult (Rom.8:22). Ze is “in blijde verwachting”!

duister
De wereld in het algemeen echter, rekent en vereert God niet als GOD (Rom.1:21), zo vervolgt Paulus. Daardoor wordt het duister in het onverstandig hart en lopen alle redeneringen per definitie op niets uit. In die duisternis verdwijnt ook het zicht op het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Waar de betekenis van deze begrippen de maatschappij ontgaat, zal dit ook haar weerslag krijgen in de seksuele verhoudingen (Rom.1:24,25).

HIJ wordt ingewisseld
De eerste vorm van ontering van het lichaam (1:24) die Paulus noemt, betreft “de vrouwelijken”. Deze formulering klinkt wat eigenaardig, maar de nadruk legt hij hiermee op het geslacht. Wat zegt hij van “de vrouwelijken”? Zij “vervangen het natuurlijk gebruik”. Hetzelfde werkwoord als in het voorgaande vers waar werd gesproken over het vervangen van “de waarheid van de God” door “het schepsel”. De “HIJ” wordt ingewisseld…

homoseks
De oriëntatie op “HEM” maakt plaats voor, zoals het er letterlijk staat “het naast-natuurlijke”. Gewoonlijk denkt men dat Paulus hier verwijst naar lesbische verhoudingen. Vóór die opvatting pleit dat hij schrijft over het verlaten van “het natuurlijk gebruik” (= gemeenschap met de man) én dat hij in het navolgende vers schrijft over (letterlijk) “mannelijken in mannelijken schandelijkheid bedrijvende“. Dat laatste is onmiskenbaar homoseks. Maar het moet opvallen dat in verband met “de vrouwelijken” in vers 26 zo’n beschrijving ontbreekt. Strikt genomen kunnen vrouwen dit ook niet onderling bedrijven. Anatomisch zijn alleen mannen in staat tot penetratie. Het mannelijke geeft, het vrouwelijke ontvangt. In de wet van Mozes wordt gemeenschap van mannen onderling, “een gruwel” genoemd (Lev.18:22). Maar over seksueel contact van vrouwen onderling wordt in het geheel niet gesproken. Zulk contact valt (Bijbels gezien) niet onder de noemer ‘gemeenschap’.

bestialiteit
Waar doelt Paulus dan wél op wanneer hij schrijft over “het naast-natuurlijke” in Romeinen 1:26? Zou dat niet precies dat zijn waar ook de wet van Mozes van spreekt?

… een vrouw zal niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.
Leviticus 18:23 

Met “het naast-natuurlijke” doelt Paulus kennelijk evenals Mozes op bestialiteit – seksuele gemeenschap van een vrouw met een dier. En iedereen begrijpt dat dit “hartstochten van oneer” zijn. Met recht ‘bij de beesten af’.

 

Reageer op facebook

Delen: