GoedBericht.nl logo
English Blog

door pezen en banden ondersteund?

23-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

… terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd,
waaruit het gehele lichaam,
door pezen en banden ondersteund en samengehouden…
Paulus in Kolosse 2:19 (NBG)

In bovenstaand vers beschrijft Paulus dat de ekklesia als lichaam wordt voorzien en verenigd door het Hoofd, Christus. Maar op de weergave “door pezen en banden ondersteund” is wel het één en ander aan te merken. Eerst wil ik inzoomen op de drie verschillende woorden.

pezen?
Het woord ‘pezen’ in het Grieks is afgeleid van haptomai, waar we gemakkelijk ons woord ‘haptonomie’ in herkennen. Het betekent letterlijk ‘aanraking’ of ‘contact’. In Efeze 4:16 gebruikt Paulus ditzelfde woord in een soortgelijk verband.

banden?
Het woord ‘banden’ (Gr. sundesmos) betekent letterlijk: samen-bindingen. In Ef.4:3 en Kol.3:14 wordt het vertaald met ‘band’ en in Hand.8:23 vertaald met ‘warnet’. Het idee is telkens dat van een netwerk.

ondersteund?
Het woord waarvan ‘ondersteund’ de weergave is (Gr. epichoregeo), komt nog vier keer in het NT voor. Het wordt zeer divers vertaald.

2Korinthe.9:10
Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier…

Galaten 3:5
Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt…

2Petrus 1:5
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver…

2Petrus 1:11
Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk…

Deze lijst geeft een ‘fraai’ voorbeeld van discordantie, d.w.z. inconsequente vertaalwoorden. Eén Grieks woord dat vijf keer voorkomt en maar liefst met vijf verschillende vertaalwoorden wordt weergegeven! Hoe dat ook zij, het idee achter het Griekse woord is telkens: voorzien van.

conclusie
Nemen we de bovenstaande gegevens mee, dan zegt Paulus in Kol.2:19 dus:

… terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd,
waaruit het gehele lichaam,
door het contact en netwerken
wordt voorzien 
en samengehouden…

Werpt deze weergave geen prachtig en concreet licht op de wijze waarop het Hoofd voor de ekklesia zorgt? Christus voorziet de ekklesia van voedsel (“het woord van Christus”, Kol.3:16). En hoe doet Hij dat? Door middel van onderling contact en door netwerken.

Reageer op Facebook

Delen: