GoedBericht.nl logo
English Blog

schaduw & het lichaam

21-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

16 Laat dan niemand u oordelen
inzake eten en drinken
of op het stuk van een feestdag,
nieuwe maan of sabbatten,
17 dingen, die een schaduw zijn
van het komende,
maar het lichaam is van Christus.
Paulus in Kolosse 2 

Paulus beschrijft in Kolosse 2 dat welk ritueel God ooit ook aan Israël gaf (besnijdenis, doop, kosher eten en drinken, hoogtijden, sabbatten) een schaduw waren van komende dingen. In zichzelf duister en zonder betekenis maar de contouren getuigden van het komende. Niet slechts “van Christus” maar (let op!) van “het lichaam van Christus”, de ekklesia (Kol.1:18,24)!

Wat Paulus hiermee aangeeft is dat de ekklesia niet ONDERWORPEN is, maar HET ONDERWERP is van de schaduwen! De schaduwen hadden tot doel vooruit te wijzen naar Christus inclusief zijn lichaam. Hoe dwaas daarom de gedachte dat het lichaam van Christus ondergeschikt zou zijn aan de schaduwen!

Reageer op Facebook

Delen: