GoedBericht.nl logo
English Blog

U bent welkom?

22-08-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Ik was vanmorgen in een samenkomst waar een lied werd gezongen (Opwekking 573), waarvan het refrein zo begint:

Heer, U bent welkom, welkom;
U bent welkom, grote koning.

Ik krijg zo’n tekst met geen mogelijkheid over m’n lippen. Het is sowieso al niet zo’n gelukkige woordkeus om Jezus als koning aan te spreken. Nergens in de brieven van Paulus tref je zoiets aan. Als gelovigen in de tegenwoordige tijd kennen we Christus Jezus immers als Hoofd van het lichaam, de ekklesia. Dat is een zoveel intiemere relatie dan tussen een koning en zijn onderdanen. Stráks, in zijn wederkomst zal Hij openbaar worden als Koning van Israël en (uiteindelijk) van heel de volkenwereld. Totaal verschillende verhoudingen.

En dan het absurde idee om de Heer welkom te heten wanneer we samenzijn. Is dat de zaak niet op z’n kop zetten? Het is de Heer die óns uitnodigd in zijn huis (de gemeente), aan zijn tafel, en rondom zijn Woord. Niet Hij maar wij zijn welkom.

Delen: