GoedBericht.nl logo
English Blog

hoezo dertig man?

25-08-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Onlangs sprak ik in den Haag over de geschiedenis van Saul die op zoek is naar de ezelinnen van zijn vader. Op een gegeven moment las ik voor (in 1Sam.9:22) dat Saul bij de maaltijd aan het hoofd geplaatst werd van ongeveer dertig genodigden. Terloops zei ik toen dat ik maar niet in zou gaan op dat getal ‘dertig’ omdat dit te ver zou voeren. Nou, dat heb ik geweten! Iedere keer wordt me sindsdien gevraagd of ik niet wat zou kunnen zeggen over die dertig man. Bij deze dan alsnog enkele kanttekeningen.

De dertig man die bij Saul als aspirant-koning aan tafel zaten, zijn een type van het gezelschap dat vandaag met de Heer ‘op de hoogte’ is gebracht. Dertig man speelt vooral een opmerkelijke rol in het boek Richteren. Dat boek gaat over de periode dat Israël nog geen koning had. Alleen al om die reden verwijst het boek Richteren op een bijzonder wijze naar de huidige tijd waarin God weliswaar een Verlosser gezonden heeft, maar waarbij de Koning nog moet nog komen.

De dertig man met Saul op de hoogte komt overeen met de dertig metgezellen van Simson met wie hij het raadsel (=geheimenis) deelde (Richt.14:11; zie ook deze studies).
Van twee richters lezen we dat ze dertig (klein-)zonen hadden die op ezels reden (Jaïr en Abdon, 10:4, 12:14). Weer die ezels… Een ezel is een nederig paard (Zach.9:9). Het verwijst naar de vernederde koning die ooit kwam tot zijn volk… om verkocht te worden voor dertig zilverstukken. Als Hij straks komt in heerlijkheid, dán komt Hij als de Prins op het witte paard (Openb.19:11).
 
Van de richter Ibsan (=schitterend) lezen dat hij uit Bethlehem kwam (jazeker!) en hij dat hij zowel dertig zonen als dertig dochters had.
David had dertig aanvoerders die hem terzijde stonden, voordat hij koning werd (1Kron.11:10,15).

Samengevat: dertig man verwijst op een bijzondere wijze naar het gezelschap dat de Heer om zich heen verzamelt, voordat Hij op de derde dag (= na tweeduizend jaar) als Koning in heerlijkheid zal verschijnen.

Delen: