GoedBericht.nl logo
English Blog

WWJD = Watch What Jesus Does!

21-08-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Bekend in de Engelstalige wereld is de afkorting: WWJD. Dat staat voor: What Would Jesus Do (=wat zou Jezus doen?). Deze vraag die elke rechtgeaarde christen kennelijk geacht wordt te stellen, ziet voorbij aan het feit dat de Jezus die hier ooit op aarde rondliep, was “geboren onder de wet” (Gal.4:4) en bovendien “slechts gezonden tot het huis van Israël” (Mat.15:24).

De Jezus die Paulus op de weg naar Damascus leerde kennen en vervolgens ook bekendgemaakt heeft onder de volken, was inmiddels Christus geworden. D.w.z. opgestaan en in hemels licht boven alles verheven. Paulus noemt Hem dan ook gewoonlijk “Christus Jezus”. Het ging Paulus niet om Jezus “naar het vlees” (hier ooit op aarde; 2Kor.5:16) maar om de mens Christus Jezus, nu daarboven en het leren kennen van Zijn kracht.

De vraag: wat zou Jezus ooit gedaan hebben?, levert vooral frustratie en schuldgevoel op. “Helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij..”. Maar daar gaat het ook niet om! De vraag is: wie is Christus Jezus NU en wat doet Hij VANDAAG? Wanneer wij ons op die overtreffende heerlijkheid richten (zo leert Paulus), dan gaan onze ogen stralen en worden we naar hetzelfde beeld getransformeerd (2Kor.3:18). Let wel: we WORDEN getransformeerd. Het is ZIJN werk en ZIJN kracht! Dan is het met recht: “niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij” (Gal.2:20).
WWJD = Watch What Jesus Does (now)!

Delen: