GoedBericht.nl logo
English Blog

toorn van God openbaar… waarin?

07-05-2013 - Geplaatst door Andre Piet

index_1

VRAAG:
Paulus schrijft in Romeinen 1:18 dat toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. Dat staat in de tegenwoordige tijd en dat begrijp ik niet. God heerst vandaag toch in genade? Waarin wordt Gods toorn dan openbaar?

ANTWOORD:
Inderdaad zet Paulus in deze brief uiteen dat in de tegenwoordige tijd genade heerst (Rom.5:21) en dat de “dag van toorn en rechtvaardig oordeel van God” in de toekomst ligt (Rom.2:5). Niettemin schrijft hij dat Gods toorn van de hemel openbaar wordt, namelijk over

…  alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden…
-vers 18-

Hoe kan genade heersen en tegelijkertijd Gods toorn openbaar worden? Het antwoord blijkt uit de wijze waarop Gods toorn openbaar wordt. God grijpt niet in maar Hij laat begaan. Tot drie keer toe zegt Paulus in Romeinen 1 dat God mensen overgeeft. Overgeeft in hun hartstochten (:24), in schandelijke passies (:26) en in verwerpelijk denken (:28). En in vers 21 schrijft hij:

Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als GOD verheerlijkt of gedankt, maar hun redeneringen zijn op niets uitgelopen, en het is DUISTER GEWORDEN in hun onverstandig hart.

Als een mens GOD niet verheerlijkt of dankt, wordt het donker in het mensenhart. Gods afkeer van de leugen blijkt niet in bliksemschichten en donderslagen van de hemel maar in de verduistering van het mensenhart. Het is geen actief ingrijpen zoals in de toekomstige “dag van toorn” maar een passief overgeven. Let er ook op dat er niet staat dat God hen aan hun hartstochten overgeeft maar in hun hartstochten (:24). M.a.w. men beweegt zich reeds op een doodlopende weg en God hindert hen daarin niet.

De genade die vandaag heerst is geheel in lijn met de wijze waarop God zijn verontwaardiging over de leugen laat blijken: Hij treedt er niet tegenop zodat de mensheid ongestoord haar gang kan gaan. Als de waarheid verduisterd wordt, wordt het donker. Later in deze brief zegt Paulus dan ook dat het in deze wereld nacht is (Rom.13:12). Slechts degenen die de waarheid geloven “worden behouden van de toorn” (Rom.5:9), d.w.z. die wandelt niet (langer) in de duisternis maar is overgezet in het licht (2Kor.4:6; Ef.5:8,13,14; Kol.1:12,13).

Reageer op Facebook

Delen: