GoedBericht.nl logo
English Blog

rekenschap of (ant-)Woord?

03-05-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_13

In Hebreeën 4 vinden we deze bekende woorden over het Woord van God.

12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Wat in deze en andere vertalingen helaas niet uit de verf komt, is dat deze statement in de grondtekst begint én afsluit met exact dezelfde woorden: “ho logos” dat is “het Woord”. Wat in vers 12 terecht wordt weergegeven met “het Woord” wordt in vers 13 vertaald met “rekenschap hebben af te leggen”. Dat is jammer, want het gaat beide keren over één en hetzelfde: het Woord. Het slot van vers 13 zou daarom luiden:

…  want alle dingen liggen open en ontbloot voor Hem, voor wie wij hebben… het Woord!

Het is even wennen, maar zo staat het er! Als God zijn Woord spreekt dan is dat opdat het Woord zijn diepgaand werk zou doen en niet ledig tot Hem weerkeert (zie Jes.55:11). Het gaat in Hebr.4:13 niet om rekenschap van onze werken maar om het resultaat van het Woord in ons.

God is niet geïnteresseerd in onze werken. De hele clou van Hebreeën 3 en 4 is dat we onze werken zouden staken en de rust zouden ingaan. Wanneer Hebreeën 4:12 begint met “Want het Woord Gods is  levend… “, dat vormt het redegevende “want” de verklaring van het direct voorafgaande:

10 … wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot RUST (lett. stoppen, staken) gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.  11  Laten wij er dus ernst mede maken om tot die RUST in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.

Geloven betekent: niet werken (proberen) maar be-amen wat God belooft Zelf te zullen doen. Zodat alle eer ook aan Hém is (Rom.4:20)!  Dat Woord, die belofte zou gehoor bij ons vinden zodat het levend en krachtig zijn werk in ons doet. Dat is met recht ant-Woord en responsibility: het vermogen (=ability) tot respons. Bedenk daarbij dat respons is samengesteld uit twee woorden: re (=weer) en het Latijnse woord voor belofte (spondere = beloven). Respons is de weerklank van de belofte!

Reageren op Facebook

Delen: