GoedBericht.nl logo
English Blog

dankt in alles

09-05-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images19

In een eerdere blog schreef ik over “de vrucht van de Geest” die tegenover “de werken van het vlees” wordt geplaatst. Het is “de vrucht van de Geest”  en dus niet het resultaat van onze eigen inspanning. Betekent dit, dat als wij ons niet inspannen “de vrucht van de Geest” vanzelf groeit? Nee, dat is net zo’n valse redenering als: een appelboom groeit niet op terpentine en dus als ik een appelboom geen terpentine geef, dan groeit ze automatisch. Dat is absurd. Een appelboom dient op goede bodem te staan, waar het voeding en licht ontvangt en dan zal de vrucht vanzelf groeien. Zo is het ook met “de vrucht van de Geest”. Die groeit daar waar een mens staat in de genade (Rom.5:2).

Wat betekent dat ‘staan in de genade’? En hoe doe je dat? Het antwoord is: staan in genade = danken in alles. Of zoals Kol.2:7 zegt: “overvloeien in dankzegging”. Er is een directe relatie tussen dankzegging en genade. Genade is in het Grieks CHARIS en dankzegging is EU-CHARIS. M.a.w. dankzegging is de uitwerking of reflectie van genade. Wie leeft uit- en staat in de genade, die dankt God in alles. En dat ontketent ook de vreugde, want de grondbetekenis van CHARIS is: vreugde om niet. Vandaar Paulus’ woorden:

Verblijdt u te allen tijde.
Bidt zonder ophouden.
Dankt in alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van jullie.
Dooft de Geest niet uit!
-1Thes.5:16-19-

Hoe kunnen we ons te allen tijde verblijden en zonder ophouden bidden? Door God in alles te danken! Dat is wat God wil in ons leven! Doen we dat niet, dan doven we de Geest uit. Krachtig en aanstekelijk wordt de Geest in ons, wanneer we GOD in alles danken omdat Hij alles (!) doet medewerken ten goede!

Reageer op Facebook.

Delen: