GoedBericht.nl logo
English Blog

terugblik 2009

26-12-2009 - Geplaatst door Andre Piet

NIEUWE STUDIES
Het jaar 2009 is wat de activiteiten van goedbericht.nl aangaat een zeer productief jaar geweest. Tal van studie’s zijn her en der gegeven en vervolgens ook (zoals al sinds jaren gebruik) geplaatst op de website. Het begin van het jaar stond vooral in het teken van enkele (m.i.) zeer vernieuwende inzichten in het boek Genesis. Met als rode draad dat het allereerste Bijbelboek een verzameling documenten is, opgetekend door Adam, Noach, de zonen van Noach, Terach, Izaak en Jakob. Informatie uit de eerste hand dus! De eerste studiedag (februari) ging over Genesis 1 als het Godddelijke, zesdaagse scheppingsverslag aan Adam. Verder hebben we nog studiedagen gehad over ‘hoofdzaken’ vanuit 1Korinthe 11 (juni), ‘het laatste wereldrijk & de Islam’ (september) en recentelijk over ‘Paulus’ prediking aan Israël’. Verder verschenen er weer tal van fonkelnieuwe studies over (met name) OT-ische geschiedenissen en passages. Enfin, u kunt zelf een blik slaan op de pagina ‘Luister & Kijk’ om vast te stellen dat ook dit jaar weer een keur aan thema’s aan de orde is gesteld.

GOEDBERICHT-WEEKEND
Een primeur dit jaar was het Goedbericht-weekend in april. Het verblijf in Maarn was geheel volgeboekt en met ruim tachtig aanwezigen (daggasten niet meegerekend) hebben we een paar feestelijke dagen mogen beleven rondom de rijkdom van “de Schriften”. Al gauw werd duidelijk dat een dergelijk evenement zeker voor herhaling vatbaar is. Voor juni 2010 staat dan ook opnieuw een Goedbericht-weekend in de planning. T.z.t wordt u daarover geïnformeerd en kunt u zich daarvoor ook opgeven.

BEZOEKERS-AANTALLEN
Anders dan voor TV-omroepen en commerciële zenders zijn kijkcijfers voor goedbericht.nl gelukkig niet wezenlijk. Want of er nu veel of weinig mensen aandacht aan geven, het bericht moet hoe dan ook, tóch doorgegeven worden. Dat neemt niet weg, dat het enorm verblijdend is wanneer blijkt dat goedbericht.nl in een grote behoefte voorziet. Dit jaar trok de site dagelijks, gemiddeld tussen de drie- en vijfhonderd unieke bezoekers met een veelvoud aan pageviews (zie recente statistieken hieronder). Heel wat mensen mochten ook dit jaar ontdekken dat het Evangelie werkelijk een Goed Bericht is! Met grote regelmaat mag ik mails ontvangen van mensen die dankbaar getuigen dat Gods Woord een ware goudmijn voor hen geworden is! Geweldig!

STRIJD
Natuurlijk roept niet iedereen halleluja bij het vernemen van het Goede Bericht. Er wordt links en rechts (al of niet op het internet) gewaarschuwd voor “de verderfelijke dwaalleer van goedbericht.nl”. Ik vind dat prima. Wie het Evangelie doorgeeft moet er op bedacht zijn dat de boodschap nu eenmaal ook (fel) verzet oproept. In mijn postvak komen regelmatig ronduit hatelijke mails binnen. Maar zulke tegenstand weerhoudt ons uiteraard totaal niet. Integendeel!

STICHTING GOEDBERICHT
Door alle aandacht en tijd die het werk (en alles wat er bij hoort) voor goedbericht.nl vraagt, zoals de voorbereiding van studies, het bijhouden de website, veel correspondentie, counseling, etc., ben ik in de loop der jaren steeds iets minder in loondienst gaan werken. Mijn vrouw Petra compenseerde de verminderde inkomsten door meer boekhoudwerk aan te nemen. Ja inderdaad, je zult maar zo’n echtgenote treffen, die zich op de achtergrond zó belangeloos inzet en voor wie geen activiteit te veel is! Zonder haar zou ik onmogelijk het goedbericht-werk op deze wijze kunnen doen. Ere wie ere toekomt!
Nu werd ons de laatste jaren van verschillende kanten wel eens gevraagd of het werk van goedbericht.nl misschien ook niet ondersteund kon worden. Mensen die niet alleen blij zijn met het Goede Bericht, maar daar ook graag hun steentje aan willen bijdragen. Dit heeft ten slotte geleid tot de oprichting van Stichting Goedbericht in februari dit jaar. Allemaal met als doel zoveel mogelijk tijd en energie te kunnen steken in het doorgeven van het Goede Bericht. Nooit hadden we van te voren kunnen denken dat dit zoveel support zou opleveren! Meer dan voorheen beseffen we nu dat het werk voor het Goede Bericht ook metterdaad gedragen wordt door zovele anderen. U moest eens weten hoezeer we onze God daarvoor dankbaar zijn!!
Maatschappelijk mag 2009 voor mij een nogal turbulent jaar zijn geweest (nieuwe baan – geen contractverlenging – werkzoekend) maar het heeft onmiskenbaar zo moeten zijn. Momenteel ben ik op zoek naar werk op meer flexibele  basis zodat ik het ’tentenmaken’ (als u begrijpt wat ik bedoel) kan combineren met het Goedbericht-werk. We zullen in 2010 zien hoe dit zich verder zal ontwikkelen.

DE UITDAGINGEN VAN DEZE TIJD
Het is ongekend hoeveel mogelijkheden het wereldwijde web biedt om het Goede Bericht bekend te maken. Mij zult u niet horen klagen over de gevaren van het internet, blij als ik ben met de deuren die het opent naar zovelen! Op de drempel van het jaar 2010 stellen we bovendien vast, dat we in wel zeer enerverende tijden leven. Zo beleven wij dat althans. De profetische termijn van “twee dagen” (Hosea 6) loopt ten einde en het decor zoals het profetisch Woord dit schildert, is volop in aanbouw. Vol belangstelling volgen we het nieuws ook met betrekking tot het Midden-Oosten, Israël en Jeruzalem. De terugkeer van Jezus Christus als Hoofd van de ekklesia en Israëls Messias zal niet al te lang meer op zich laten wachten. Vele mensen om ons heen maken zich druk over de economische crisis of liggen wakker over hun baan en financiële onzekerheden. Anderen zijn vooral bezorgd over het klimaat en de toekomst van ‘de planeet Aarde’. Hoe begrijpelijk ook allemaal, voor wie de Schrift kent weet dat zowel de ene als de andere zorg onnodig is. GOD zorgt immers! Laten we ons daarom niet afleiden door de dingen waar de wereld zich om bekommert. Eén ding is slechts nodig – luisteren naar het Woord van God. Dat is ook precies waar het goedbericht.nl om begonnen is. Ook in 2010. Mensen wijzen op de rijkdommen van de Schrift en hen oriënteren op de solide boodschap zoals de apostel Paulus deze ooit onder de heidenvolken mocht bekend maken!

We wensen alle bezoekers van goedbericht.nl een RIJK GEZEGEND 2010 toe!!


uitvergroting

Delen: