GoedBericht.nl logo
English Blog

“liggende in een kribbe”

24-12-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

EEN TEKEN
Hoe gering de bijbelkenis van de meeste mensen ook is, zo goed als iedereen weet dat Jezus bij zijn geboorte in een kribbe werd gelegd. Het wordt in Lucas 2 dan ook tot drie keer toe vermeld (:7,12,17). In vers 12 wordt tegen de herders gezegd dat dit een “teken” was. Natuurlijk kun je dat opvatten als een signalement voor de herders: babies worden doorgaans nu eenmaal niet in een voederbak gelegd. Toch zegt het woord “teken” meer: het heeft een be-teken-is (zie b.v. Math.12:39). Een kribbe is een voederbak voor dieren. Welnu, Jezus kwam als “Lam Gods” in de wereld. Geboren om te sterven. Hij stierf  dan ook uitgerekend op de dag dat het paaslam geslacht moest worden: 14 Nisan (of Aviv).

10 NISAN
Maar daar blijft het niet bij. Opmerkelijk is namelijk dat van het paaslam uitdrukkelijk geschreven staat, dat het op de 10-de Nisan in huis genomen moest worden. Zou dit een hint kunnen zijn naar het tijdstip dat het Lam Gods zijn intrede zou doen in “het huis Israëls”? Inderdaad, dat denk ik. In de meeste vertalingen komt het helaas niet uit de verf maar in Lucas 2:42 lezen we (letterlijk vertaald):

En toen Hij twaalf jaren WERD, gingen zij op naar het gebruik van het feest.

Wanneer we dit nemen zoals het er staat, was Jezus dus jarig toen het gezin voor Pesach optrok naar Jeruzalem. Een paar dagen dus vóór de 14-de Nisan! Niet “midden in de winternacht” maar aan het begin van de lente kwam Jezus ter wereld! En aan herders werd als eerste dit nieuws gemeld en het teken gegeven van het kind in de kribbe. Alsof het lammetje betrof…

ACHT DAGEN LATER…
Trouwens, als Jezus inderdaad op de 10-de Nisan werd geboren dan kunnen we tevens vaststellen wanneer hij besneden werd. Dat was immers op de achtste dag (Luc.2:21) en dus op de 17-de Nisan. De besnijdenis van de voorhuid verwijst naar nieuw leven. Gegeven als teken aan Abraham wiens verstorven lichaam, niettemin leven zou voortbrengen. Laat de 17-de Nisan nu precies ook de datum zijn dat Jezus, vele jaren na zijn besnijdenis, de dood zou overwinnen om nieuw Leven voort te brengen! Toen liet hij de doeken achter (Joh.20:7), waarin hij ooit lag in-gewikkeld, bij zijn geboorte.
Dát mag nog eens ont-wikkeling heten!

———————————————-

Meer hierover:
Jezus geboren vlak voor Pesach
Vraag & Antwoord
Jezus’ verjaardag (video toespraak)
dagen en data rond Pesach (over de datering van Jezus’ kruisiging en opstanding)

Delen: