GoedBericht.nl logo
English Blog

top secrets 7 – Christus, het geheim van God 

08-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet
7 maart 2024, Nunspeet

Evenals in de Efeze-brief, speelt ook in de Kolosse-brief “het geheim” of “de verborgenheid” een grote rol. Beide brieven schreef de apostel Paulus vanuit de gevangenis in Rome. Deze gevangenschap staat model voor Israëls afwijzing van het Evangelie en dat God daarom vandaag een volk verzameld uit de natiën. Christus regeert niet zichtbaar vanuit Jeruzalem, maar Hij verbergt Zich. Zowel onder de natiën alsook aan Gods rechterhand.

Powered by RedCircle

Delen: