GoedBericht.nl logo
English Blog

top secrets 2 – de onderbroken komst van de Messias

06-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet
5 oktober 2023, Nunspeet

De Hebreeuwse Bijbel, ons zogenaamde ‘Oude Testament’, voorzegt de komst van een Messias in twee gestalten. Als lijdend en door zijn volk verworpen, maar ook als Messias in heerlijkheid. Aan Gods rechterhand in de hemelen, maar ook als zittend op de troon van zijn voorvader David. Heel de verkondiging aan Israël in ‘het Nieuwe Testament’ is één massief getuigenis dat Jezus van Nazareth beantwoordt aan het profiel dat van de Messias was gegeven in de Schriften. Wat de profeten echter niet wisten is “op welke en hoedanige tijd” dit zou worden vervuld. Zij hebben in hun eigen geschriften nagespeurd hoe de stukjes van de profetische puzzel in elkaar zouden passen. De Messias zou komen, maar zijn komst zou kennelijk worden onderbroken. Het is die tijd, tussen de eerste en tweede komst van Christus, die voor de profeten verborgen was.

Powered by RedCircle

Delen: