GoedBericht.nl logo
English Blog

7. rond de wederkomst – de ontzegeling van de boekrol

16-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet
Studie gehouden op donderdag 15 februari 2018 te Rotterdam

In de studie aandacht voor de ontzegeling van de boekrol, in het boek ‘de Openbaring’. Welke functie heeft de boekrol? En wat staat daarin beschreven? Wie is gerechtigd de zegels van deze boekrol te openen? Aan welke eisen dient hij te voldoen? Waaruit bestaat de opening van de zegels? En wat is de situatie nadat alle zegels geopend zijn?  Hoe is te verklaren dat na de opening van de zeven zegels de zwaarste oordelen nog zullen volgen in de zeven bazuinen? Vanwaar het intermezzo tussen het zesde en zevende zegel? Is de grote schare uit alle volken inmiddels verzameld rondom de Troon? Zo ja, waar is dat dan wel? En vanwaar dat 144.000 Israëlieten moeten worden verzegeld? Welke taak wacht hen?
Al deze vragen komen aan bod in deze studie…

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: