GoedBericht.nl logo
English Blog

5. de vier koninkrijken in Daniël 2 en 7 (tot 7:18)

19-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet
18 januari 2024, Capelle a/d IJssel

Daniël 2 beschrijft de droom van Nebukadnezar waarin hij vier opeenvolgende wereldrijken ziet voorgesteld in een metalen beeld. Het zijn “de tijden van de natiën” waarin de troon van David in Jeruzalem vacant is. In Daniël 7  krijgt Daniël een droom waarin diezelfde vier opeenvolgende wereldrijken worden voorgesteld, maar nu als redeloze, wilde beesten met ongebreidelde macht. Deze beesten behouden hun macht totdat… de Mensenzoon komt en hun macht zal ontnemen om deze definitief over te dragen aan “het volk van de heiligen”.

Powered by RedCircle

Delen: