GoedBericht.nl logo
English Blog

3. de vier koninkrijken in Daniël 2 en 7 (tot 2:49)

17-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet
16 november 2023, Capelle a/d IJssel

We vervolgen Daniels uitleg van het beeld dat Nebukadnazar in zijn droom had gezien. Sinds Gods troon te Jeruzalem vacant staat zijn “de tijden van de natiën” begonnen. Dat begon in de dagen van Nebukadnezar, een tijd die ook in de profane geschiedenis bekend staat als ‘de scharnier-periode’. Na Nebukadnezar volgde het Medo-Perzische rijk. En nog weer later het Griekse rijk o.l.v. Alexander de Grote, die na het veroveren van Babylon deze tot hoofdstad van zijn rijk uitriep. Kort daarna stierf hij daar, jong en plotseling. Daarna heeft de stad Babylon geen rol van betekenis meer gespeeld. Toch is de Schrift er duidelijk over dat vlak voorafgaand aan het definitieve Koninkrijk van Christus nog een vierde rijk gevestigd zal zijn in deze stad…

Helaas is het geluid de eerste zes minuten na de pauze weggevallen.
Gedurende die minuten heb ik toegelicht aan de hand van Jeremia 18, dat pottenbakkersleem een type is van het huis van Israël.

Powered by RedCircle

Delen: