GoedBericht.nl logo
English Blog

15. Openbaring 7 – de 144.000 & de grote schare

08-11-2019 - Geplaatst door Andre Piet
studie gegeven op 7 november 2019 te Rotterdam

Het zesde zegel in Openbaring 6 beschrijft het beroemde teken van de verduistering van zon en maan. Het is het teken van de verschijning van de Messias aan het einde van Israëls grote verdrukking. Wat daarop volgt is de bijeenverzameling van het volk uit alle windstreken. Een grote schare die niemand tellen kan uit alle volkeren en natiën. Terwijl de grote gerichten over de wereld nog gaan komen in “de zeven bazuinen”, breekt voor Israël reeds het Koninkrijk aan. En een selectie uit hen van 144.000 jonge mannen, gaan het Evangelie van het Koninkrijk wereldwijd verkondigen. Ze worden verzegeld zodat geen enkele ramp van de zeven bazuinen hen zal raken.

Powered by RedCircle

Delen: