GoedBericht.nl logo
English Blog
Overzicht van studieseries
  21-09-2018 1. Openbaring 1:1-3 – de aanhef
  12-10-2018 2. Openbaring 1:4-6 – een koninkrijk van priesters
  09-11-2018 3. Openbaring 1:7-15 – in de dag van de Heer
  30-11-2018 4. Openbaring 1:16-2:1 – zeven kandelaren
  21-12-2018 5. de setting van Openbaring 2 & 3
  25-01-2019 6. Openbaring 2:1-9 – aan Efeze
  15-02-2019 7. Openbaring 2:10 – 2:18 – aan Smyrna
  08-03-2019 8. Openbaring 2:18 – 2:29 – aan Tyatira
  29-03-2019 9. Openbaring 3:1-7 – aan Sardes
  19-04-2019 10. Openbaring 3:7-3:15 – aan Filadelfia
  10-05-2019 11. Openbaring 3:14 – 4:3 – aan Laodicea
  07-06-2019 12. Openbaring 4:4-11 – de 24 oudsten & de 4 levende wezens
  19-09-2019 13. Openbaring 5:1-13 – de verzegelde boekrol & het Lammetje
  11-10-2019 14. Openbaring 6 – de opening van de eerste zes zegels
  08-11-2019 15. Openbaring 7 – de 144.000 & de grote schare
  29-11-2019 16. Openbaring 8 – het zevende zegel & de vier bazuinen
  10-01-2020 17. Openbaring 9 – de vijfde en zesde bazuin
  31-01-2020 18. Openbaring 10 – het geopende boekje
  20-02-2020 19. Openbaring 11:1-13 – de twee getuigen
  13-03-2020 20. Openbaring 11:14-19 – de zevende bazuin
02-04-2020 21. Openbaring 12:1-5 – de vrouw & de draak (1)
30-04-2020 22. Openbaring 12:7-18 – de vrouw & de draak (2)
08-05-2020 23. Openbaring 13:1-7 – tien hoorns & zeven koppen
14-05-2020 24. Openbaring 13:8-18 – het ‘Beest’ uit het land
21-05-2020 25. Openbaring: een overzicht van het boek
28-05-2020 26. Openbaring 14:1-7- nog eens: de 144.000
05-06-2020 27. Openbaring 14:8-13- aankondiging van Gods gramschap
11-06-2020 28. Openbaring 14:14-20 – de oogst
19-06-2020 29. Openbaring 15:1-8 – het lied van de overwinnaars
  02-10-2020 30. Openbaring 16:1-9 – de eerste vier schalen
23-10-2020 31. Openbaring 16:10-21 – de laatste drie schalen
04-12-2020 32. Openbaring 17:1-6 – het grote Babylon
18-12-2020 33. Openbaring 17 & 18 – Babylon = Babylon
24-12-2020 34. Openbaring 17:6-12 – Babylon & het Beest met de zeven koppen
15-01-2021 35. Openbaring 17:12-18 – de 10 koningen & Babylon
27-01-2021 36. Openbaring 18:1-24 – de val van Babylon
19-02-2021 37. Openbaring 19:1-10 – Babylons val & de bruiloft
06-03-2021 38. Openbaring 19:11-16 – de finale oorlog (1)
11-03-2021 39. Openbaring 19:17-21 – de finale oorlog (2)
25-03-2021 40. Openbaring 20:1-4 – de duizend jaren
08-04-2021 41. Openbaring 20:4-6 – de eerste opstanding
27-04-2021 42. Openbaring 20:7-10 – satans loslating
14-05-2021 43. Openbaring 20:11-15 – de grote witte troon
17-09-2021 44. Openbaring 21:1 – een nieuwe hemel en aarde
22-10-2021 45. Openbaring 21:1 – een nieuwe hemel en aarde (2)
19-11-2021 46. Openbaring 21:1-8 – een nieuwe hemel en aarde (3)
21-01-2022 47. Openbaring 21:9-14 – het hemelse Jeruzalem (1)
18-02-2022 48. Openbaring 21:15-18 – het hemelse Jeruzalem (2)
18-03-2022 49. Openbaring 21:9-22:5 – het hemelse Jeruzalem (3)
22-04-2022 50. Openbaring 22:6-10 – het nawoord (1)
13-05-2022 51. Openbaring 22:10-21 (slot)