GoedBericht.nl logo
English Blog

studiedag zondag 12 december

06-12-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag a.s. staat de laatste studiedag van 2010 gepland. Dit keer met als thema ‘ZEGEN & VLOEK’. In de aankondiging heb ik vermeld:

Zegen en vloek zijn elkaars tegenpolen. Maar waar hebben we het over? Wat is een ‘zegen’? Valt het samen met succes en voorspoed? En wat is het verschil tussen de zegeningen die aan Israël zijn beloofd en aan de Gemeente in de tegenwoordige tijd? Wat hebben de woordafleidingen in zowel het Hebreeuws als het Grieks ons te zeggen? Hoe wordt iets of iemand gezegend? Wanneer ervaren we zegen?
Maar ook: wat is een ‘vloek’? Een soort omgekeerde zegen? Zwarte magie?

Speciaal ook aandacht voor wat Paulus zowel over zegen als vloek te melden heeft. Zegen blijkt verband te houden met genade (“alle zegen komt van boven!”) terwijl de vloek gekoppeld is aan de wet en eigen werken. Wat betekent dat in de praktijk? Wat is het geheim van een leven waarin alles verandert in een zegen? 

De reden dat ik nog even nadrukkelijk wijs op deze studiedag, is niet alleen vanwege het belang van het onderwerp.

Het is ook omdat u tot en met uiterlijk woensdag 8 december, in de gelegenheid bent zich op te geven voor de lunch. Een lunchpakket bestaat uit: 1 broodje ham of kaas, 1 broodje kroket, 1 krentenbol en een glas melk of jus voor de prijs is € 7,00 per lunch (speciaal door 2B-Home verlaagd!). Tijdens de studiedag kunt u dat betalen.

Als u geen gebruik wenst te maken van de lunch van 2B-Home, kunt u zonder opgave komen.
Iedereen is van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie én opgave voor de lunch verwijs ik naar de betreffende webpagina: STUDIEDAG

Delen: