GoedBericht.nl logo
English Blog

alle mensen!

17-12-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Woensdag j.l. vond er een openbaar debat plaats in Voorthuizen tussen Gijs Lammerts van Bueren  (NEM) en Wim Hoogendijk van de Stichting Inperspectief. Inzet van de discussie was de vraag of alle mensen daadwerkelijk uiteindelijk behouden zullen worden. ‘Nee’ meende Gijs, terwijl Wim nadrukkelijk het tegendeel beweert. Volgens het verslag in het Reformatorisch Dagblad was er grote belangstelling voor dit debat. Inmiddels is de avond ook online te beluisteren. Eind januari zal Wim opnieuw, maar dan voor de EO-radio o.l.v. Andries Knevel, de degens kruisen met prof.dr.J.Hoek. Opnieuw over het thema Alverzoening. Was het tot voor kort onmogelijk het onderwerp Alverzoening ter sprake te brengen binnen de achterban van de EO, inmiddels lijkt dit voorzichtig te veranderen. Door zijn bevragende opstelling blijkt Wim prima in staat te zijn evangelische en reformatorische christenen tot nadenken te prikkelen. Dat was vorig jaar ook al gebleken tijdens het Flevo-festival van Youth for Christ, waarin Wim een podium kreeg om zijn (zoals dat heet) “universalistisch gedachtegoed” voor een breder publiek uiteen te zetten.

Ondertussen doen we er goed aan om te realiseren wat er op het spel staat. Het gaat maar niet om een interessante, speculatieve kwestie waar we gezellig over kunnen keuvelen. Alsof het een hobby van sommigen zou zijn. Het raakt de kern van het Evangelie zoals Paulus dit predikte. Want het Evangelie houdt op Evangelie te zijn wanneer Christus Jezus geen Heer en Redder van allen is. Tegenstanders zeggen: “ja maar, je moet het wél geloven”. Inderdaad! Maar laten nu uitgerekend degenen die dit tegenwerpen, het zélf niet geloven! Verzet tegen het Evangelie vinden we niet primair buiten, maar binnen de (orthodoxe) kerk…

Delen: