GoedBericht.nl logo
English Blog

moet God Zich verontschuldigen?

04-12-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

In het dagblad ‘Trouw’ van 20 november j.l. stond de volgende uitspraak van TV-presentator Rob Kamphues:

Ik wil God niet beledigen, maar laten we wel wezen: áls Hij bestaat dan rookt Hij wel een heel slechte pijp, want die schepping van Hem is echt een rommeltje. Ken je ‘The Hitchhiker’s guide to the Galaxy’ van Douglas Adams? Daarin gaat iemand op zoek naar de laatste boodschap van ‘the Creator’, van God, aan de mensheid. De woorden vindt hij uiteindelijk ergens op een andere planeet aan de andere kant van het sterrenstelsel, in een soort Hollywood-schrift van vlammende letters in een berg  gebrand: ‘WE APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE’ (=wij verontschuldigen ons voor het ongemak).

Wat Rob Kamphues hier verwoord, is het gevoelen van de talloze mensen in de wereld. Niet de mens maar God zou zich moeten verontschuldigen. Als mensen hebben we er tenslotte niet om gevráágd om op de wereld te worden gezet en al helemaal niet in een wereld die beheerst wordt door zoveel pijn, leed en moeite. Stelt God ons vertrouwen niet buiten-proportioneel op de proef om aan te nemen dat Hij goed is? Dit wantrouwen zit diep en het vervreemd de mens, of maakt hem zelfs vijandig tegenover God.

Het traditionele christendom leert dat God verzoend moest worden en een offer eiste. Maar dat is een omkering van zaken. Paulus’ boodschap van verzoening (*) houdt in, dat God de vervreemde wereld tot Zich verzoent. Dat doet Hij door een wereld die Zijn geliefde Zoon vermoordde, niet te veroordelen maar een geschenk te geven:  leven dat sterker is dan de dood! God verontschuldigt Zich niet. Hij weet dat de weg die Hij gaat de beste is. En Hij bewijst eens voor altijd, van Zijn schepselen te houden. Zonder vervreemding, pijn en dood zou dit ultieme bewijs van Zijn liefde nooit geleverd kunnen worden.

God echter BEWIJST zijn LIEFDE jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons GESTORVEN is.
Romeinen 5:8

voetnoot
(*) Paulus is de enige apostel die melding maakt van verzoening (katallege). Niet God wordt verzoend, Hij was nimmer een vijand. Verzoening is een universeel gegeven (“de wereld”, “alle dingen”). Geen vijandschap zo groot, of Gods liefde zal sterker blijken (2Kor.5:19; Kol.1:20).

Delen: