GoedBericht.nl logo
English Blog

Stichting GoedBericht in 2012

27-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_6

EEN STICHTING
Het is niet m’n gewoonte om aandacht te vragen voor Stichting GoedBericht. Want het gaat uiteraard niet om een stichting maar om het Goede Bericht. De stichting die in 2009 werd opgericht is slechts een middel met één doel en dat is (zoals het in de statuten staat beschreven):

…het verspreiden van de Bijbelse boodschap zoals deze wordt uitgedragen op de website www.goedbericht.nl. 

De behoefte aan zo’n stichting ontstond vanuit de vraag om méér tijd aan het Goede Bericht te besteden. Een stichting met een ANBI-status maakt het zoveel gemakkelijker voor donateurs om op deze wijze te delen in dit werk.

OVERIGE BEZIGHEDEN
Naast dat ik voor het overgrote deel van de tijd bezig ben voor het Goede Bericht (ongeveer al mijn tijd minus slapen en sociale verplichtingen) geef ik momenteel nog slechts vijftien uur per week Nederlandse les aan enkele groepen Polen in Den Haag. Petra zelf trouwens werkt, naast alles dat zij thuis doet, maar liefst vier dagen per week voor een accountants-kantoor. Zonder haar niet aflatende ijver zou ik nooit op deze basis kunnen werken. Dat geldt overigens ook voor de morele steun die we ondervinden van onze drie kinderen. Dat alles is een enorm voorrecht!

PRO DEO
Het is een principiële keuze nooit geld te vragen voor het Goede Bericht. Het Evangelie is immers naar haar aard om niet. En daarom wil ik dit werk ook honderd procent  pro Deo doen. Ik ga er vanuit dat wanneer dit werk van Hem is, Hij ook voorziet in de middelen. Ik bedoel dat heel nuchter: als de donaties het mij mogelijk maken meer tijd vrij te maken voor het Goede Bericht dan grijp ik dat met beide handen aan. En mocht dat niet het geval zijn, dan is dat voor mij een aanwijzing dat ikzelf (meer) moet voorzien in het onderhoud van ons gezin. Tot dusver word ik alleen maar bevestigd om meer tijd beschikbaar te stellen voor het Goede Bericht.

DANK U WEL!
Op de pagina van de stichting staat kortweg vermeld:

We reageren niet persoonlijk op donaties maar zeggen van harte ‘dank U wel’ voor alle support!

Misschien is het goed om deze regel eens toe te lichten. Voor deze benadering is ooit gekozen omdat we nu eenmaal niet over de adresgegevens van elke donateur beschikken maar wel graag één lijn trekken. Bij nader inzien is het wellicht ook beter om iedere gift stilzwijgend te aanvaarden. En ik kan u vertellen: stil werden we ook regelmatig het afgelopen jaar. Van een groot aantal giften en soms ook van een aantal grote giften! Wat een liefde spreekt daaruit voor het unieke Evangelie waarvoor we mogen staan en uitkomen!! Omdat we dit niet als ons eigen werk beschouwen, gaat onze dank uit naar Hem die medestanders ook bereid maakt om ongevraagd en vrijwillig (!) hierin te delen. Geweldig is dat!

HUISBEZOEKEN
Het accent van de arbeid ligt en zal blijven liggen op het doorgeven van het Goede Bericht en het onderzoek van de Schriften. Dat neemt echter niet weg dat in de loop der jaren en vooral ook in 2012, steeds meer tijd werd vrijgemaakt voor het bezoeken van ouderen, zieken of in ander opzicht zwakkeren. Niet zozeer omdat ik dat werk zoek maar omdat het op mijn pad komt. Mensen vragen er zelf om of ik krijg van anderen een hint in die richting. En keer op keer blijkt dat ook op deze wijze Gods Woord licht verspreidt in de duisternis, antwoord biedt op levensvragen en zo vrede en vreugde in harten van mensen brengt!
Al is het minder opvallend, ook dit werk hoort er daarom helemaal bij.

TEN SLOTTE
Zoals ik ook tegen het einde van voorgaande jaren deed, wilde ik ook nu, u weer even bijpraten over de meer praktische kant van het Goede Bericht. Weliswaar mag ik het Goede Bericht op podia brengen, bijbelstudies geven, blogs schrijven, deze site runnen, etc. maar we worden er dagelijks aan herinnerd dat dit werk gedeeld wordt door zovelen die het Woord een warm hart toedragen. Wat is er mooier dan, zoals Paulus ooit in zijn dagen, je geroepen te weten en de blijde tijding van de ene GOD die de Redder is van alle mensen, uit te bazuinen?! Ongeacht de strijd en tegenstand die dat met zich meebrengt.

Dat deze boodschap in onze donkere wereld ook in 2013 nog vele harten mag verlichten. Dat is en blijft onze bede en inzet…totdat de bazuin zal klinken! Want inderdaad, de derde dag nadert…

-André (& Petra Piet)-

 

Reageer op Facebook

Delen: