GoedBericht.nl logo
English Blog

spraakverwarring

29-09-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 de toren van Babel
Allah een afgod
Vorige week vond de presentatie plaats van het boek “dezelfde God?” van de hand van dr. Mark Durie. Arabist prof. dr. Hans Jansen en “joods-christelijk pastor” Ben Kok betoogden tijdens deze bijeenkomst dat de God van de Bijbel een andere is dan de God van de Koran. Naar voren gebracht werd hoe groot de verschillen tussen de Bijbel en de Koran zijn. De voorstelling die de Koran van God schetst is een afgod en niet de God van Abraham, Isaak en Jakob, zo werd betoogd door Ben Kok.

Allah geen afgod
Deze visie lijkt haaks te staan op wat ik in mijn vorige weblog stelde, namelijk dat hoe fout de beschrijving van Allah in de Koran ook moge zijn, Allah daarom nog geen afgod is. Ik voerde daarvoor twee redenen aan:1. Allah is het gewone Arabische woord voor God. Ook Arabische christenen spreken van Allah. 2. De Islam is een monotheïstische godsdienst die slechts één God erkent en met deze belijdenis juist elke afgod afwijst.

spraakverwarring
Het aardige is dat Ben Kok gisteren n.a.v. mijn vorige weblog contact met mij opnam. We kenden elkaar niet maar merkten al gauw diverse overeenkomsten tussen ons beiden op (behalve dat we allebei in Aalsmeer opgroeiden). Toen we samen doorspraken over de vraag of Allah dezelfde is als de God van de Bijbel, bleek al snel dat onze definities verschilden en we daarom tot tegenstrijdige conclusies kwamen. Ik ging uit van het gewone Arabische woord voor God (Allah) en het met moslims gedeelde geloof in één God, Schepper van hemel en aarde. Ben Kok daarentegen denkt bij Allah aan het afwijkende beeld dat de Koran van God geeft en noemt dat een afgod. En tegen dat laatste heb ik geen enkel bezwaar!

Eens te meer werd me duidelijk, hoe gemakkelijk spraakverwarring hier op de loer ligt. De één heeft het over het Arabische woord Allah en het algemeen aanvaarde, monotheïstische idee daarachter. De ander heeft het over afwijkende, duistere Islamitische voorstellingen van Allah. En zo praat je, voor je het weet, langs elkaar heen.

Samenvattend de puntjes op de i:
Is Allah een afgod? Antwoord: niet Allah, maar het bééld dat de Koran van Hem heeft gemaakt, is een afgod (d.w.z. afwijkend van de God van de Bijbel).

—————————————————————

Discussies elders over vorige weblog:
weestwaakzaam.info
weblog Silvia Videler

Delen: