GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods bedrijfsrisico?

01-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

debat
Afgelopen dinsdagavond vond op de EO-televisie een debat plaats tussen aartsbisschop Wim Eijk en SP-coryfee Jan Marijnissen over de vraag ‘bestaat God?’. Voor wie interesse heeft heeft, kan dit gesprek o.l.v. Andries Knevel via ‘uitzendinggemist.nl’ bekijken en beluisteren. De bisschop claimde eerder in een TV-gesprek met Marijnissen het bestaan van God te kunnen bewijzen en kreeg daarvoor nu de gelegenheid dit waar te maken. Daar slaagde de sympathieke bisschop maar mondjesmaat in en hij nam vooral zijn toevlucht tot de middeleeuwse filosoof Thomas van Aquino. Van Marijnissen was daarmee natuurlijk niet tevreden en won dit debat dan ook, in mijn beleving en in boxtermen gesproken, op punten.

bedrijfsrisico
Een belangrijke reden waarom van Marijnissen niet in God kan geloven,  is, wat hij noemde “de imperfecte wereld”. Het lijden, natuurrampen, misdaad, kortom ‘het kwaad’, kan hij niet rijmen met het bestaan van een almachtig en liefdevol God. De bisschop antwoorde dat het kwaad uiteindelijk is terug te voeren tot de erfzonde, waarop Marijnissen verbijsterd tegenwierp dat volgens de Bijbel, God nota bene Zelf de boom in de hof had geplaatst en ook de slang had geschapen  die de mens verleidde! Ja inderdaad, zei de bisschop, met het scheppen van vrije wezens nam God “een geweldig bedrijfsrisico”.  En helaas is dat verkeerd uitgepakt…

een antwoord dat geen antwoord is
Dat was dus weer eens het traditioneel, kerkelijke antwoord op de vraag naar de oorsprong van het kwaad. Een antwoord dat geen antwoord is, want wie GOD zegt (>alwetend en almachtig), kán niet tegelijkertijd spreken van een bedrijfsrisico. Slechts iemand die niet alles weet en niet alles onder controle heeft, neemt risico’s. Met zijn antwoord wees de bisschop niet op GOD maar op een gelimiteerd bedenksel van de mens. Iemand die risiso’s neemt en dus niet alles onder controle heeft. Iemand die, sinds het mis is gegaan, probeert te redden wat er te redden valt. Dat probeert hij, want waarom zou het in de toekomst niet opnieuw mis kunnen gaan? Sterker nog: op voorhand staat al vast, dat veel van Gods schepselen uiteindelijk in de eeuwige verlorenheid zullen belanden. Dus geen ‘eind goed, al goed’ volgens ‘de kerk’. Is zo’n God geen misser en ‘loser’?!

God is GOD!
Het zogenáámd christelijke antwoord dat de bisschop verwoorde, berooft ons van een God die werkelijk GOD is. Die alles schiep en met alles een bedoeling heeft en dit ook realiseert. Een GOD die het kwaad een plaats geeft als donkere achtergrond, om Zijn liefde en heerlijkheid te laten schitteren. “…Door lijden tot heerlijkheid”. Zo bewijst Hij Zijn Liefde voor al Zijn schepselen en alle mensen. En zoals heel de mensheid de gevolgen ondervindt van het eten van ‘de verboden vrucht’, zo zal diezelfde mensheid de gezegende vruchten plukken van de gehoorzaamheid van “de laatste Adam”. Niemand uitgezonderd!

In de hof van Eden vond geen bedrijfsongeval plaats en God hoefde niet over te schakelen naar plan B. Want nooit gaat er bij Hem iets mis. Dát is de GOD van de Bijbel en dát is met recht een GOED BERICHT!

Delen: