GoedBericht.nl logo
English Blog

broodje aap

02-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

3D-reconstructie van de schedel van Ardipithecus ramidus alias Ardi (Illustratie Science)

Spectaculair nieuws in de media: oudste oermens heet Ardi. Ardi leefde (volgens de berichten) zo’n ruim 4 miljoen jaar geleden in wat tegenwoordig Ethiopië heet. Hieronder wat citaten bij elkaar gesprokkeld over wat o.a. NRC, Trouw en Volkskrant over haar te melden hebben. 

Als deze reconstructie klopt, moeten chimpansee en gorilla, onafhankelijk van elkaar, dezelfde evolutionaire stappen hebben gezet.

Als deze reconstructie klopt…”. Dat is het eerste wat het enthousiasme tempert. Ardi is namelijk het resultaat van veel puzzelwerk van hier en daar aangetroffen bot- en schedelfragmenten…

Dit is een van de belangrijkste ontdekkingen voor de studie van de menselijke ontwikkeling”, aldus David Pilbeam, curator in het Peabody Museum of Archeology and Ethnology van de Universiteit Harvard. (…)  Het vertegenwoordigt een geslacht dat mogelijk voorafging aan de Australopithecus, het geslacht dat aan ons geslacht Homo voorafging.”

Hoezo “één van de belangrijkste ontdekkingen voor de studie van de menselijke ontwikkeling” als het slechts gissen is, dat Ardi een voorouder van de mens is?

Ardi is een mensachtige die kan gelden als een mogelijk voorouder van de moderne mens…

En de krantenkoppen maar spreken over “de ontdekking van de oermens”. Over misleiding gesproken!

“Met Ardipithecus hebben we een ongedefinieerde vorm die nog niet ver in de richting van de Australopithecus is geëvolueerd. Als je van kop tot teen kijkt zie je een mozaïek dat noch chimpansee noch mens is”, zegt White.

In gewoon Nederlands: Ardi is een uitgestorven apensoort…

Hoewel haar neus niet zo lang was als die van veel hedendaagse apen gaf Ardi’s reukorgaan haar een aapachtige verschijning.

Nog eens: Ardi is een apensoort die thans kennelijk niet meer op aarde rondloopt.

Maar Ardi was niet de gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee, die zo’n 5 à 6 miljoen jaar geleden moet hebben geleefd en waar de wetenschap zo naar op zoek is.

Moet hebben geleefd”. Volgens wie of wat? De wetenschap heeft de voorouder niet gevonden, dus vanwaar dat “moet”? Is hier misschien een vooroordeel in het spel?

Maar de moderne mensapen staan net zo ver van Ardi af als wij. Die voorouder moet dus een stuk primitiever zijn geweest.

“Moet dus…”. Volgens wie of wat? Antwoord: volgens onze evolutie-hypothese die gemeenschappelijke voorouders vooronderstelt.

In haar ontwikkeling stond Ardi nog ver van Lucy af, maar ze leek ook niet op chimpansee of gorilla. Ze liep rechtop, maar vermoedelijk nog niet vol overtuiging.

Klinkt ook al niet erg overtuigend.

Ook na Ardi en Lucy is het beeld allerminst helder. Australopithecus Lucy had vele neven en nichten, van wie het niet helemaal duidelijk is wie op de doorgaande lijn zat en wie op een doodlopende tak.

“Niet helemaal duidelijk” is een eufemisme voor “helemaal niet duidelijk”. Als de wetenschappers eerlijk zijn, komt de aap uit de mouw en moeten ze toegeven dat “het beeld allerminst helder” is en dwingen de feiten hen een groot vraagteken te zetten achter deze zogenaamde voorouder van de mens.

Maar ergens moet het sprongetje zijn gemaakt naar het geslacht homo, met bekende vertegenwoordigers als habilis, erectus en sapiens. Ook hier is niet met zekerheid te zeggen wat de evolutionaire hoofdlijnen waren.

Waarom “moet het sprongetje zijn gemaakt”? Waarom hardnekkig een “missing link” veronderstellen als de wetenschap daar tot dusver geen enkele aanleiding voor geeft?

De propaganda-machine van de evolutie-doctrine draait op volle toeren in dit 200-ste geboortejaar van Darwin. Maar nog steeds is er zelfs geen deukje geslagen in wat reeds sinds mensenheugenis bekend is, nl. dat Adam, ons aller voorvader is.
Niets maakt dit duidelijker dan deze ophef over een uitgestorven apensoort.

Delen: