GoedBericht.nl logo
English Blog

opdat hij niet sterve?

07-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

Van een bezoeker van de samenkomst zondag j.l. ontving ik onderstaande vraag: 

Ha Andre,
 
Afgelopen zondag kwam het er even niet van maar een vraag over jouw predikatie heeft mij toch wel bezig gehouden. Uitgaande van (…) de diverse onderdelen van het priesterlijk gewaad heb jij een aspect in het geheel niet aangeroerd met betrekking tot de belletjes in vers 35:

Aaron nu zal dit aanhebben, als hij dienst doet, en het geluid ervan zal gehoord worden, wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des HEREN en wanneer hij naar buiten komt, opdat hij niet sterve.

Aangenomen dat ook hier een diepere laag (profetie) aanwezig is in de schrift vraag ik me nu even af waarom Aaron zal komen te sterven indien de belletjes niet hoorbaar zijn als hij naar buiten komt of uitgaat van het heiligdom.

Goeie vraag! Inderdaad liet ik het slot van vers 35 van Exodus 28 onaangeroerd en dit werd door meerdere luisteraars opgemerkt. Bij deze wil ik dit hiaat opvullen.

Onderwerp zondag was, hoe de zoom van het kleed van de hogepriester verwijst naar het tegenwoordige werk van Christus. Ga maar na: zoals de hogepriester in het heiligdom verkeerde (b.v. om de kandelaar van olie te voorzien), zo bevindt Christus zich als Hogepriester momenteel in het hemels heiligdom. Verborgen en onttrokken aan het oog. Tóch was de hogepriester wel te horen, omdat onderaan zijn kleed rondom gouden belletjes hingen. Zodra de hogepriester zich bewoog, was dit voor de oplettende luisteraar buiten het heiligdom te horen. De belletjes spreken van het Woord dat van Christus vernomen wordt buiten het hemels heiligdom. Zoals de zomen en belletjes over de aarde gingen, zo gaat het geluid van het Goede Bericht ook over de aarde. Inderdaad, het waren gouden belletjes. Goud is een edelmetaal (=roest niet) en verwijst naar de onvergankelijke heerlijkheid van het Evangelie.

En dan nu de vraag. In de concordante interlineair (ISA) lezen we het volgende (opgelet: van rechts naar links):

Zowel de NBG als de St. Vert lezen “opdat hij niet sterve”. Het is echter nog maar de vraag of deze vertalingen de tekst correct weergeven. In plaats van het redengevende “opdat” staat er eigenlijk “en”. Dan wordt dit de lezing:

Aaron nu zal dit aanhebben, als hij dienst doet, en het geluid ervan zal gehoord worden (….) en hij niet sterve.

Het idee in dit vers is niet, dat Aarons geluid gehoord moest worden opdat hij niet sterve. Nee, de gedachte lijkt veeleer te zijn dat Aarons geluid gehoord zou worden, tenzij hij zou sterven. Zolang de belletjes gehoord werden, wist men buiten het heiligdom dat de hogepriester leefde. Daarmee is trouwens bevestigd dat de gouden belletjes inderdaad verwijzen naar de levende Hogepriester.

Onder het Oude Verbond werd de ene priester opgevolgd door de andere “omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven”. (1) Aaron en zijn nakomelingen waren stervelingen. Dit in contrast met Hem die Hogepriester “naar de ordening van Melchizedek” werd “krachtens onvernietigbaar leven“. (2)

———————————————–

 Verwijzingen:
1. Heb.7:23
2. Hebr.7:17, 16

Delen: