GoedBericht.nl logo
English Blog

is Allah een afgod?

26-09-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

Eerder deze week merkte ik in een weblog op, dat het woord ‘Allah’ geen Islamitische uitvinding is maar het gewone Arabische woord voor ‘God’ is. De Fransen zeggen Dieu, de Duitsers Gott en de Arabieren zeggen Allah. N.a.v. deze uitspraak ben ik van diverse kanten benaderd met de vraag of de Allah van de moslims ook dezelfde is als de God van de Bijbel? Of is hun Allah een afgod? Immers, verschilt de wijze waarop God in de Bijbel beschreven wordt niet hemelsbreed met de beschrijving van God die we in de Koran aantreffen? Hoe kunnen beiden dan identiek zijn?

valse beelden
Dat er een groot gat gaapt tussen de Bijbel en de Koran, staat geen moment ter discussie. Om meteen maar het meest
wezenlijke te noemen: in de Bijbel IS GOD LIEFDE. Heel Zijn wezen en al Zijn handelen worden daardoor gekenmerkt. Hij houdt van al Zijn schepselen en Hij laat nooit varen de werken van Zijn handen. God doet recht maar brengt ook alles terecht. De Koran kent dit niet. Maar, ik zeg er meteen bij: de meeste christenen kennen deze GOD van LIEFDE evenmin. Ook hún voorstelling van God staat in menig opzicht haaks op wat de Bijbel leert. Soms zelfs nog meer dan bij moslims. Zo durf ik te stellen dat een moslim zuiverder monotheïstisch is dan de doorsnee christen die zich als God als drie-eenheid (één Wezen, drie Personen) voorstelt.

beelden en afgoden
En toch… ondanks alle (grof) afwijkende voorstellingen van God, zou ik niet graag beweren dat een moslim, jood of christen een afgod aanbidt. Waar een mens een beeld van God vormt, afwijkend van het Beeld dat God van Zichzelf heeft gegeven (=Christus), maakt hij zich schuldig aan beeldendienst. Dat is een zonde tegen het tweede gebod: “gij zult u geen gesneden beelden maken…”. Dat is echter wat anders dan waar het eerste gebod van spreekt: “gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben…”. Het erkennen van “andere goden” (=afgoden) is een kenmerk van meergodendom.

moslims zijn monotheïsten
Wat je ook van moslims kunt zeggen en hoezeer zij zich ook “gesneden beelden” van God hebben gemaakt (evenals christenen!), hun monotheïsme is boven iedere twijfel verheven. Zij erkennen zeer nadrukkelijk slechts EÉN GOD, de Schepper van hemel en aarde. Er daarom is Allah geen afgod. 

Delen: