GoedBericht.nl logo
English Blog

de opleving van de Islam

24-09-2009 - Geplaatst door Andre Piet

Tijdens de Goedbericht-studiedag onlangs, heb ik er op gewezen dat het laatste wereldrijk niet in Europa maar in het Midden-Oosten zal verrijzen. Dat wil zeggen: binnen de Islamitische wereld. En dat de figuur die men binnen de Islam verwacht, de Mahdi,  opmerkelijk beantwoord aan wat de Bijbel zegt over de vorst van het laatste wereldrijk. Volgens moslims zal hij een 7-jarig verbond sluiten, de Islam laten triomferen, de Joden overwinnen en doden, Jeruzalem bevrijden en zo ten slotte de wederkomst van Jezus (Isa) inluiden. In deze beschrijving lijkt hij rechtstreeks te zijn ‘weggelopen’ uit de Bijbelse profetie, met dien verstande, dat de Bijbel hem aanduidt als “de wetteloze” en “het Beest”. De boodschap van de Mahdi stoelt immers op de expliciete loochening: God heeft GEEN Zoon en Jezus is NIET gestorven en dus ook  NIET opgestaan uit de doden.

Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
1Johannes 2:22

… iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal
1Johannes 4:2,3

De Islam loochent de Vader en de Zoon én dat Jezus lichamelijk is opgestaan (“Jezus Christus in het vlees gekomen”). Deze loochening is typerend voor de antichrist die weliswaar uit de christelijke wereld voortkomt, maar de Bijbelse boodschap inwisselt voor een pseudo-boodschap.

Zij (antichristen) zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet…
1Johannes 2:19

De Islam komt voort uit het Christendom maar heeft de boodschap van de Bijbel verdraaid. In de Islam spelen allerlei belangrijke Bijbelse noties en personages (inclusief Jezus) een prominente rol maar… de Koran zou de laatste, gezuiverde versie van alle voorgaande schriftelijke openbaringen zijn. De Islam leert dat door de engel Gabriël aan Mohammed de definitieve openbaring van God is gegeven. Dat idee maakt de gemiddelde moslim immuun voor het Evangelie dat de apostel Paulus reeds eeuwen voor Mohammed had bekendgemaakt. Paulus die waarschuwde:

Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel (claim van de Islam!), u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt (=van zegen beroofd)!
Galaten 1:8

Het moet duidelijk zijn dat de opleving van de Islam met haar pseudo-Bijbelse boodschap, een teken aan de wand is. Met hartgrondige haat tegen Israël maakt het zich op voor haar rol in “de tijd van het einde”. De ontknoping nadert en alle betrokken partijen lijken zich bewust van de apocalyptische proporties van het conflict. Des te belangrijker is een scherp zicht op wat zich momenteel binnen de Islam voltrekt en ook de achtergrond van deze religie te verstaan. Niet of Allah God is* maar of Hij een Zoon heeft die Hij opwekte uit de doden als garantie van leven en redding voor de hele wereld.
Dát is de waarheid die in het geding is.

——————————————-

* Is Allah God?
Telkens weer laait in de christelijke pers de discussie op of Allah dezelfde is als de God van de Bijbel. Een non-issue. Allah is namelijk geen Islamitische uitvinding maar gewoon het arabische woord voor God. Zoals andere talen spreken van Gott, Dieu, Theos, Deo, etc. Al ver vóór de komst van de Islam spraken arabieren van ‘Allah’ en ook arabische Bijbelvertalingen kunnen niet anders dan dit woord gebruiken. Niet met het wóórd Allah is iets mis maar met het invullen van Zijn identiteit. Wie is Hij?

Delen: