GoedBericht.nl logo
English Blog

vreemde snuiters

08-06-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Deze weblog gaat niet over eigenaardige varianten van neus snuiten en evenmin over sommigen onder ons, die wellicht om andere redenen voor bovenstaande titel in aanmerking zouden komen.

nog andere snuiters
Het woord snuiter heeft nog een heel andere, enigszins onbekende betekenis.  En het is in die zin dat we haar diverse keren in de Bijbel tegenkomen. Een snuiter duidt op het gouden gerei waar de hogepriester zich van bediende wanneer hij de kandelaar in het heiligdom verzorgde. Toen ik zondag j.l. in Rotterdam had gesproken over de hogepriester en de lampen, kwam na afloop een mevrouw naar me toe met de vraag of ik misschien nog wat meer zou kunnen vertellen over de betekenis van het snuiten (=het wegknippen van het verbrande deel van de lont). Bij dezen dan.

Hij meer, ik minder
Het dagelijkse verzorgen van de lampen van de gouden menorah door de hogepriester hield twee dingen in. De gouden bakjes moesten worden bijgevuld met zuivere olijfolie én het verkoolde lont moest worden weggeknipt. In mijn presentatie wees ik er op dat om als licht te stralen, een gelovige dagelijks bijgevuld dient te worden met olijfolie, d.w.z. met de woorden Gods die geest en leven zijn (Joh.6:63). Dat proces echter, gaat per definitie ten koste van ons ‘ik’. Het brandende lont leert ons: Hij meer, ik minder. Bij het ‘snuiten’ (vergl. het Duitse ‘schnitten’) wordt het verbrandde lont weggeknipt, zodat de lamp i.p.v. walm juist licht zou produceren. In Paulus’ woorden:

… niet meer mijn ik (>lont), maar CHRISTUS (>licht) leeft in mij…
Galaten 2:20

snuiten en snoeien
Het snuiten van de lonten is vergelijkbaar met snoeiwerk. Bij snuiten wordt lont weggeknipt opdat de lamp meer licht zou geven, terwijl bij snoeien oud, nutteloos hout wordt weggeknipt, opdat de boom meer vrucht zou dragen (vergl. Joh.15:2). In beide gevallen wordt oud materiaal weggeknipt opdat meer licht resp. vrucht zou worden geproduceerd. Deze vergelijking spreekt te meer, daar de menorah in het heiligdom een gestileerde amandelboom is. De hogepriester die de lampen snuit, is (anders gezegd) bezig de amandelboom te snoeien.

Zou Paulus aan de menorah-amandelboom in het heiligdom hebben gedacht, toen hij schreef over “de vrucht des lichts“?

8  … thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,9  want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid…
Efeze 5

Delen: