GoedBericht.nl logo
English Blog

picknick of wedloop?

01-06-2011 - Geplaatst door Andre Piet

14 … maar ÉÉN DING doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.
Filippi 3

1 Daarom dan, laten ook wij,(…) met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. 2  Laat ons oog daarbij ALLEEN GERICHT zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs …
Hebreeën 12

Op heel wat plaatsen in Paulus’ brieven wordt het leven van de gelovige vergeleken met een wedloop. Er valt een prijs of erekrans te winnen! Uiteraard niet door een middelmatig, zeulend bestaan maar door afzien en een totale focus op het einddoel. Paulus gaat voor de TOPPRESTATIE!  Al wat minder is zou hem diskwalificeren.

Maar nu komt het: de topprestatie is niet ons werken voor Hem, maar Zijn werken door ons. Daarom benadrukt Paulus dat het in de wedloop om één ding gaat: een totale focus op Christus Jezus. Zodat Hij ZIJN WERK door ons kan doen. Alleen HIJ kan ons doen overvloeien van vreugde en vrede. Alleen HIJ kan ons hart verlichten zodat we zicht hebben op de grandioze hoop die voor ons ligt. Alleen HIJ kan ons doen stralen en gebruiken om anderen op Hem te wijzen.

Beste lezer(es) stop met het armetierig pogen om iets voor Hem te betekenen. Het stelt niets voor en frustreert slechts. Zie af van jezelf en kijk omhoog! Dank Hem voor Zijn beloften dat HIJ bij machte is in en door ons, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen!
Dát verdient de erekrans!

Delen: