GoedBericht.nl logo
English Blog

de vrede van God

27-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet

behoeden als in een vesting

En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Filippi 4:7

In Romeinen 5 vers 1 schrijft Paulus over de “vrede met God”. Wie weet heeft, rechtvaardig te zijn in de ogen van God (door geloof), heeft vrede met Hem. Die kan Hem recht in de ogen kijken, zonder gewetenswroeging of gêne.

Hoe geweldig dit ook is, de vrede van God in het bovenstaande vers, gaat hier zelfs nog bovenuit. De vrede van GOD is de vrede die GOD Zelf heeft. GOD is niet in paniek over de gang van zaken in de wereld. Hij kent geen Plan B omdat er nooit iets mis gaat bij Hem. Hij is de Creator van elk schepsel en Hij beschikt alles. In het grote evenals in het kleine. Hij weet waar alles voor dient en geeft het een plaats. Terwijl Hij op weg is naar de onvoorstelbare toekomst voor heel zijn schepping. Dáárom heeft Hij vrede. Een vrede die we niet kunnen narekenen of begrijpen. Ze gaat alle verstand te boven. In het voorgaande vers  had Paulus geschreven dat wanneer wij al onze zorgen en wensen, met dankzegging in GODS hand leggen, dat Zijn vrede zich dan meester van ons zal maken. Zodat heel ons innerlijk (ons hart) en onze denkzin zich veilig weet. Behoed als in een vesting. Onaantastbaar!

Delen: