GoedBericht.nl logo
English Blog

sinds wanneer Christus?

16-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
Was Jezus al niet de gezalfde (=Christus) vanaf zij doop in de Jordaan?

ANTWOORD:
Jezus werd inderdaad met heilige Geest en kracht gezalfd bij zijn doop door Johannes (Hand.10:38). Immers, toen hij opstond uit het water, daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer  (Mat.3:16). Deze gebeurtenis was een type van wat later zou plaatsinden, nl. toen Jezus uit het graf opstond. Want bij die gelegenheid ontving Hij definitief de Geest (=Leven) om nimmermeer te sterven (Hand.2:33). Op de Pinksterdag verklaarde Petrus openlijk aan zijn volksgenoten dat “deze Jezus, die gij gekruisigd hebt”, door God “én tot Heer én tot Christus is gemaakt” (Hand.2:36).

De zalving met de heilige Geest in de Jordaan was slechts een type en bovendien voorlopig. Jezus zou immers eerst nog moeten sterven en “de geest geven”. Vandaar dat als Petrus voorafgaand aan Jezus’ sterven verklaart: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Math.16:16), Jezus met nadruk verbiedt om tegen ook maar iemand te zeggen dat hij de Christus is (Mat.16:21). Pas ná zijn opstanding moest het ganse huis van Israël dit te horen krijgen (Hand.2:36). Want pas sindsdien is Jezus ten volle en definitief de Christus.

 

Delen: