GoedBericht.nl logo
English Blog

sabbat of zondag?

20-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
Wat is het nu, sabbat of zondag?

ANTWOORD:
1. De viering van de sabbat is een teken dat God speciaal aan Israël heeft gegeven (Exodus 31:13,17). Het sabbatsgebod in “de tien woorden”, geldt het volk dat God “uit het diensthuis Egypte heeft uitgeleid” (Ex.20:1). Niet de volkeren in het algemeen.

2. In Lev.23 worden twee hoogtijden beschreven die “daags na de sabbat” (=zondag) plaatsvonden. Voor beide hoogtijden wordt geen datum genoemd, maar alleen de dag in de week vastgesteld:
a. de dag van de eerstelingsgarve (Lev.23:11);
b. het “wekenfeest”, na de zevende sabbat (Lev.23:15,16).
De Here Jezus Christus stond op, op de dag van de eerstelingsgarve: daags na de sabbat en de eerste dag van de periode waarin men zeven sabbatten zou tellen. Meer info.

3. Sinds de dagen van de apostel Paulus is Israël als natie, tijdelijk op een zijspoor gezet (Rom.11:12,15) en verzamelt God Zich een volk uit de heidenen (Hand.15:14). In dit volk bestaat geen voorrang voor de Jood en is “de wet der geboden, in inzettingen bestaande” buiten werking gesteld (Ef.2:15). In de Gemeente zou men elkaar daarom niet oordelen inzake (al of niet kosher) eten en drinken, nieuwe maan of sabbat (Kol.2:16) of welk ritueel ook.

4. Van Israël “zijn de verbonden en de wetgeving” (Rom.9:4,5). Wanneer in de toekomst het nieuwe verbond voor hen in werking zal treden, zal de wet op een nieuwe wijze gaan functioneren. Niet langer als last maar als lust (Jer.31:33). Gedurende het Messiaanse rijk zal de sabbat als rustdag gelden (Jes.66:23).

5. Het zondagsgebod zoals dit al sinds de dagen van keizer Constantijn in de christenheid wordt onderwezen, vloeit voort uit een hopeloze verwarring van verschillende zaken. In plaats van te onderscheiden waarop het aankomt, mixt men sabbat en zondag, Israël en de Gemeente, oude en nieuwe verbond en wet en genade.

Delen: