GoedBericht.nl logo
English Blog

kinderen van één Vader?

23-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
Zijn alle mensen kinderen van God?

ANTWOORD:
Dat hangt ervan af hoe we het bedoelen.

Alle mensen zijn als schepselen, uit God voortgekomen. Daarom is Hij hun Vader. “Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?”, lezen we in Maleachi 2 vers 10. En Paulus zegt op de Areopagus tegen zijn toehoorders, zonder onderscheid te maken: “… daar WIJ dan van Gods geslacht zijn…” (Hand.17:29).

Maar behalve dat de Bijbel spreekt van een schepping, spreekt ze ook van een nieuwe schepping. Dat is de schepping waarvan Christus door zijn opstanding uit de doden, de Eersteling is (Kol.1:18). “Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping” (2Kor.5:17). Zij die “in Christus” zijn, heten om een extra reden “kinderen van God” (Rom.8:16, 21; 1Joh.3:1, etc.). Zij zijn niet alleen schepselen maar nieuwe schepselen! Niet slechts geboren, maar wedergeboren (1Petr.1:3; Tit.3:5). Kinderen van God in de dubbele betekenis!

Er komt een moment dat alle tong zal belijden dat Jezus Heer is… tot eer van God de Vader (Filp.2:11).
Dan zal Hij de Vader van alle mensen blijken te zijn.
In de vólle zin des woords!

Delen: