GoedBericht.nl logo
English Blog

schik, schikken, geschikt

29-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag j.l. sprak ik over Filippi 4:4-7. Daarbij wees ik vanzelfsprekend ook op vers 5 waar we lezen:
“Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend” (NBG)
“Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend” (St.Vert.)
“Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn” (Telos).

Tijdens de studie betoogde ik dat de weergave in de Telos-vertaling (inschikkelijkheid) het dichtst bij het Griekse woord ‘epieikes’ staat. Dat woord past ook perfekt in het verband van Filippi 4:6. Het vers staat ingeklemd tussen “verblijd u in de Here ten alle tijde” (vers 4) en “weest in geen ding bezorgd” (vers 6).  Wie beseft dat heel het leven in goede handen is en dat er nooit iets mis gaat bij GOD, heeft reden zich altijd te verheugen. Kan daarom ook onbezorgd zijn. Zal ook bekend gaan staan om zijn of haar inschikkelijkheid, dat is: in staat zich aan te passen aan de omstandigheden van het leven. Niet als prestatie of levenskunst maar als vrucht van het besef wie GOD is. Zelfs als we bidden, danken we Hem in één adem (4:6) omdat Hij altijd boven bidden en denken geeft. We vragen om zilver maar Hij geeft goud!

Dát is waar Filippi 4 over spreekt. Paulus wist uit ervaring wat overvloed maar ook wat armoede was (4:12). Hij kende verdriet en tranen (3:18). Maar in al deze omstandigheden was hij sterk in zijn Heer (4:13). Het besef dat alles onder Gods volmaakte regie valt, maakt dat we ons voortdurend verheugen en ons dankbaar kunnen schikken in de situaties van het leven.
Toch opmerkelijk dat schikken en schik hebben zo op elkaar lijken…

Delen: