GoedBericht.nl logo
English Blog

naar zijn rijkdommen…

30-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Filippi 4:19 (NBG)

Bovenstaand vers demonstreert perfekt waarom deze brief van Paulus, geschreven vanuit de gevangenis, óverloopt van blijdschap. Paulus kende een GOD die in elke behoefte voorziet! D.w.z. alles geeft wat nodig is, om STERK te zijn temidden van alle omstandigheden (4:11). Daarbij geeft Hij niet afgepast maar “naar Zijn rijkdom”. Letterlijk staat er “naar de rijkdommen van Hem”. Meervoud dus. Let vooral ook op het voorzetsel. Niet “uit Zijn rijkdommen” maar “naar Zijn rijkdommen. Wat is het verschil?

Een illustratie. Bill Gates vermogen wordt momenteel geschat op zo’n 40 miljard dollar. Stel, hij geeft een fooi aan een bedelaar op straat. Dan geeft hij uit zijn rijkdom. Maar wanneer diezelfde Bill Gates NAAR zijn rijkdom aan deze bedelaar zou geven, dan is die bedelaar in één keer schatrijk!

Welnu, de GOD van hemel en aarde, van goud, diamant en alle bodemschatten – die GOD voorziet ons, die geloven, naar Zijn rijkdommen. Niet (noodzakelijk) door ons aards goud of zilver te geven. Dat maakt een mens ook niet werkelijk rijk en al evenmin gelukkig. Voorbeelden te over daarvan. Echte rijkdom zit van binnen. Besef van genoeg te hebben. Zich bewust zijn van de stralende toekomst die wacht. Goud als edelmetaal is een beeld van “de hoop van de heerlijkheid GODS waarin wij roemen” (Rom.5:2). Onvergankelijk! Zoals zilver spreekt van “de losprijs voor ALLEN” die Christus Jezus op Golgotha betaalde (1Tim.2:6). Opdat daarmee de verlossing van het ganse mensdom gegarandeerd zou zijn (1Tim.2:4; 4:10)!

Wat een voorrecht om voor rekening te zijn van deze rijke GOD!

Delen: