GoedBericht.nl logo
English Blog

gemeente of vergadering?

03-11-2009 - Geplaatst door Andre Piet

De meeste Bijbelvertalingen geven het Griekse woord ‘ekklesia’ weer met het woord ‘gemeente’. Maar zoals zo vaak, is men daarin niet concordant (=konsekwent). Van de 114x dat het woord ‘ekklesia’ in het NT voorkomt wordt het (in de NBG-vertaling), 109x vertaald met ‘gemeente’ en 5x met ‘volksvergadering’ of ‘vergadering’. Wanneer het een algemene vergadering betreft, konden de vertalers dit moeilijk met ‘gemeente’ weergeven en dus koos men in dat geval voor ‘vergadering’*. Terecht! Maar waarom heeft men dit niet konsekwent gedaan? Door de weergave ‘gemeente’ heeft men het begrip ‘ekklesia’ ten onrechte tot een kerkelijk begrip gemaakt.

Ekklesia = vergadering. Het volk dat in Efeze bijeen was, heet een vergadering (Hand.19:32, 39). Werd deze vergadering beëindigd, dan werd daarmee de ‘ekklesia’ ontbonden (Hand.19:41). Ziedaar het verschil tussen een ‘vergadering’ en een ‘gemeente’! In het protestantisme is een ‘gemeente’ niet slechts een vergadering maar een organisatie met leden en een bestuur. De Bijbel kent dit niet. Nergens lezen we van een kerkeraad/broederraad, geregistreerd lidmaatschap o.i.d.! De Bijbel spreekt van vergaderingen, bijeenkomsten. Vergaderingen die onder toezicht staan van mannen, die Paulus ‘opzieners’ noemt. Een opziener is een herder die de vergadering leidt in de grazige weiden van het Woord van God (Hand.20:28).
Let op: een opziener geeft leiding aan een vergadering. Niet aan een organisatie of individuen. Dat zou heerszucht zijn. Doordat men niet weet wat een ekklesia is (nl. een vergadering), vallen geloofsgemeenschappen gemakkelijk ten prooi aan heerszuchtige leiders en besturen.

Het is heel bewust dat we de samenkomsten van Goedbericht, bijeenkomsten noemen. We zijn geen ‘gemeente’ (in de gebruikelijke zin) en we willen dat ook niet zijn. We beleggen samenkomsten waarin het Goede Bericht luid en duidelijk klinkt.
Niets minder maar ook niets meer.

————————————————

* Ekklesia = (volks-)vergadering:
Handelingen 7:38; 19:32, 39, 41; Hebreeën 12:23.
Vertalingen als de St.Vert., NBG-51, Telos-vert., NBV, Willibrord, die gewoonlijk het woord ‘gemeente’ gebruiken als vertaalwoord van ‘ekklesia’, kiezen in Hand.19:32, 39, 41 voor een afwijkend vertaalwoord (bijeenkomst, vergadering, volksvergadering).

Delen: