GoedBericht.nl logo
English Blog

DE ekklesia…

05-11-2009 - Geplaatst door Andre Piet

In m’n vorige weblog bracht ik naar voren dat een ekklesia geen organisatie maar een vergadering is. Een vergadering echter van wat? In Hand.19:32 gaat het om een vergadering van de burgers van Efeze. In Hand.7:38 gaat het om de vergadering van het volk Israël in de woestijn. Als Paulus in zijn brieven echter spreekt van de ekklesia dan heeft hij het over “het lichaam van Christus” (*1). Daartoe behoren allen “die in één Geest tot in één lichaam zijn gedoopt” (*2). Ieder die het Goede Bericht gelooft, ontvangt de Geest der belofte (*3) en wordt daarmee toegevoegd aan “het lichaam van Christus”. Dat is een gééstelijke zaak – er komt geen druppel water aan te pas en het heeft evenmin iets te maken met ingeschreven worden in één of andere administratie.

In het kerkelijk jargon hoort van vaak spreken van “de universele gemeente” en “de plaatselijke gemeente”. Gaat het om nog kleinere kringen dan heeft men het vaak over “huisgemeenten”. Maar de Bijbel maakt deze onderscheidingen nergens! Iedere ekklesia vertegenwoordigt het gehele lichaam van Christus! Al komt men met slechts enkele gelovigen bijeen in een huis, dan heet dat niettemin “de ekklesia” (*4). Niet een déél van de ekklesia, maar “DE ekklesia“. Zij die bijeen zijn representeren het totaal (> pars pro toto). Vergelijk het met onze Tweede Kamer. Het gebeurt maar zelden dat alle leden aanwezig zijn, maar desondanks neemt de Tweede Kamer een besluit. De vergadering vertegenwoordigt alle leden.

Met het inzicht dat iedere ekklesia het geheel representeert, is in één keer het kerkelijke probleem van de onderlinge verhouding van ‘plaatselijke gemeenten’ opgelost. Wat zeg ik? Het hele probleem bestaat niet eens! Het probleem bestaat slechts bij de gratie van ongezond woordgebruik. De Bijbel kent namelijk niet zoiets als een ‘plaatstelijke gemeente’. Paulus schreef geen brief aan de ekklesia VAN Korinthe. Nee, hij richtte de brief aan “de ekklesia… IN Korinthe” (*5). Het is de ene ekklesia (“het lichaam van Christus”) dat op verschillende tijden en plaatsen bijeenkomt. Maar ook hier weer: “DE ekklesia“. Door deze benaming wordt aan ieder bijeenkomst van gelovigen (met Christus als Hoofd), een eretitel toegekend: het vertegenwoordigt het gehele lichaam van Christus!

———————————————————

 VOETNOTEN
(*1) Ef.5:23; Kol.1:18, 24, etc.
(*2) 1Kor.12:13
(*3) Ef.1:13
(*4) Rom.16:5; 1Kor.16:19; Kol.4:15; Film.:2
(*5) 1Kor.1:2; 2Kor.1:2

Delen: