GoedBericht.nl logo
English Blog

schuldencrisis

27-06-2012 - Geplaatst door Andre Piet

domino
Als er één woord is dat de laatste jaren het economische nieuws domineert, dan is het wel ‘schuldencrisis’. Een probleem dat zich internationaal in toenemende mate aan ons opdringt en waarvan het einde nog lang niet te overzien is. Men kon weten dat de bom een keer moest barsten. Het begon in 2007 met een instortende huizenmarkt in de Verenigde Staten waarna vervolgens ook banken in grote problemen kwamen. Het betalingsprobleem verspreidde zich over de hele financiele wereld. Kredietverlening is een buitengewoon onoverzichtelijk fenomeen. Geleend geld wordt opnieuw uitgeleend dat op haar beurt ook weer wordt uitgeleend, enzovoort. De oorspronkelijke uitlener heeft geen idee van wie de uiteindelijke lener is. Maar daar hangt wél alles van af! Blijft deze namelijk in gebreke dan heeft dit een domino-effect op alle voorgaande uitleners en leners, want die kunnen dan evenmin aan hun verplichtingen voldoen.

schijnoplossing
Wat begon als een ondragelijke hypotheek-last in de huizen-sector werd via omvallende banken, wereldwijd een probleem van nationale en internationale overheden. Schulden werden ‘opgelost’ door nóg meer schuld te maken. Maar wie een schuld niet kan betalen en dit oplost door een nieuwe lening aan te gaan, bewijst noch de ander, noch zichzelf een dienst. Het probleem wordt immers groter in plaats van kleiner. Dat zien we op micro-niveau als particulieren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De stress neemt toe en relaties komen onder druk te staan. En in landen die gebukt gaan onder financiele overbelasting zien we hetzelfde. De maatschappelijke, sociale en politieke onrust neemt toe. Met als gevolg dat men nóg minder in staat is aan de verplichtingen te voldoen.

schuld versus vrijheid
Schuld is ook in de Bijbel een negatief begrip. Er is een norm overtreden. Dat geldt ook voor economische schuld: men geeft meer uit dan voorhanden is. In plaats van dat de kost aan aan de baat vooruit gaat, gaat de baat voor de kost uit. Denk b.v. aan de vele huishoudens die een vakantie boeken of een auto aanschaffen op basis van een lening. Men zet de tering niet naar de nering en dat leidt vanzelfsprekend tot verstoorde verhoudingen. Met alle gevolgen van dien. Hoe wáár zijn Salomo’s woorden:

… de man die leent, is een knecht van de uitlener.
Spreuken 22:7 

Schuld zorgt er voor dat men niet langer vrij is. Er is één uitweg: ont-schuldiging, dat is het wegdoen van de schuld. Paulus’ wijze richtlijn kunnen we daarom ook zeer letterlijk nemen:

Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben…
Romeinen 13:8

 

 Reageer op Facebook

Delen: