GoedBericht.nl logo
English Blog

scheppingsverklaring

06-06-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

soap
Het had veel weg van een soap. Verklaarde voormalig EO-directeur Andries Knevel in februari op TV dat het een vergissing is dat de Bijbel historisch betrouwbaar zou zijn*, even later deed hij het boetekleed aan en vertelde dat deze verkláring een vergissing was. De beruchte TV-uitzending zou overhaast gemaakt zijn en Knevel had het te druk waardoor hij zich wat onzorgvuldig had uitgedrukt… Of hij het zélf geloofde is de vraag, maar in programma’s als ‘de wereld draait door’ en ‘Pauw en Witteman’ werd van dit gedraai, in elk geval gehakt gemaakt. En terecht. De nogal doorzichtige reden van het boetekleed was uiteraard de onrust die in de EO-achterban was ontstaan, waardoor deze omroep teveel leden kwijt dreigde te raken.

hete brei
Om de schade te beperken was het ‘de leiders’ er vervolgens vooral om te doen, de verdeeldheid te bezweren. In dat licht moet wellicht ook “de breed gedragen scheppingsverklaring” worden verstaan, die deze week door een aantal christelijke kopstukken is ondertekend. Om de hete brei (nl. of Genesis 1-11 historisch betrouwbaar is) wordt weliswaar keurig met een grote boog heen gelopen maar men kan elkaar dan toch in elk geval vinden in “de drie-enige God” die “alles heeft geschapen”. Welterusten…

In werkelijkheid probeert men de in verwarring achter gelaten achterban, een rad voor ogen te draaien door te doen alsof het geloof in Genesis 1-11 als verslag van keiharde, historische feiten, niet ter zake zou doen. Want dáárover gaat de strijd. Is Adam de eerste mens óf stammen we van de apen af? That’s the question (om het in EO-terminologie te zeggen).

Genesis geschreven door ooggetuigen
De laatste maanden is ook op de Goedbericht-site uitgebreid ingegaan op de belangwekkende historische betekenis van het boek Genesis**. De rode draad door al deze studies was telkens dat Genesis rechtstreeks is opgetekend door de aartsvaders zelf. Geheel nieuwe perspectieven openen zich door deze benadering. B.v. dat Genesis 1 het verslag is van wat God aan Adam in de hof van Eden heeft bekend gemaakt… gedurende zes dagen! Het opnieuw doordenken van het door-en-door historische karakter van Genesis, leidt tot buitengewoon vernieuwende inzichten! Daardoor verdwijnen niet alleen oude uitlegkundige vragen als sneeuw voor de zon (b.v. ‘hoe kon het vóór dag vier reeds morgen en avond worden?’), maar ook de onmiskenbare hoge ouderdom van de aarde en de thans levende natuur, is in één keer geen probleem meer.

Enfin, over zulke eye-openers gaat de discussie (natuurlijk) niet in de christelijke pers. Daar neemt men genoegen met ‘soaps’ en een “breed gedragen scheppingsverklaring” waarin men open deuren intrapt en fundamentele verschillen gladstrijkt…

————————————————

* In de berucht geworden uitzending is op het laatste moment, op last van de EO-directie, geknipt. In de aanvankelijke versie van het programma (waarvan eerder fragmenten op internet waren vertoond) verklaarde Knevel niet alleen niet te geloven in de historiciteit van Genesis 1, maar evenmin in die van andere Bijbelgedeelten.

** Zondag 28 juni hoop ik een Zoetermeer een studie te geven onder de titel
‘het zondvloed-verslag van Sem, Cham en Jafeth’.

Zie ook:
de sleutel tot het boek Genesis
“in zes dagen”

Delen: