GoedBericht.nl logo
English Blog

rechts of stuurboord?

27-05-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Geschreven n.a.v. artikel in het Nederlands Dagblad

Eigenaardige keuze…
De Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) heeft als vertaalprincipe ‘doeltaal-gericht’ te zijn. Voor alles gaat het er haar om, in helder Nederlands de brontekst weer te geven. In Johannes 21:6 vertaald ze:

‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’

Eigenaardig! Waar het NBV ‘stuurboord’ leest, staat in het Grieks het gewone woord voor ‘rechts’ (dexios; Str.1188). Waarom kiest de NBV hier dan voor ‘stuurboord’? Is het woord ‘rechts’ niet duidelijk? Is ‘stuurboord’ soms begrijpelijker Nederlands?
Gaat de NBV hier niet in tegen haar eigen vertaal-principe?

links en rechts
Blijkens de keuze voor ‘stuurboord’ ontgaat het de vertalers kennelijk dat ‘rechts’ in de Bijbel (evenals in ons dagelijkse leven) dikwijls een diepere betekenis heeft en duidt op ‘voorrang’. De Here Jezus Christus werd verhoogd aan Gods rechterhand. De schapen werden rechts geplaatst en de bokken links (Math.25). Enz.. enz.  Zoals ‘rechts’ verband houdt met ‘voorrang’ en ‘verhoging’, zo spreekt ‘links’ van ‘achterstelling’ en vandaar ook van ‘vernedering’. Vergelijk ook het Engelse woord ‘left’ dat ‘links’ maar ook ‘verlaten’ betekent. Het Latijnse woord voor ‘links’ is ‘sinister’… In de politiek maakt ‘links’ zich sterk voor de achtergestelden.

typologisch…
Terug naar Johannes 21. Gedurende de nacht hadden de discipelen niets gevangen. Dan verschijnt Jezus in de morgen (aanvankelijk onherkenbaar), aan de oever van de zee van Tiberias en adviseert de vissers het net rechts uit te werpen. De mannen volgen de raad op en ze kunnen “het net niet meer trekken vanwege de menigte der vissen”!
In type verwijst de nacht naar de tijd dat Jezus afwezig zou zijn (zie Joh.9:4!). Alle activiteiten ten spijt, de grote vangst blijft uit. Totdat… de nieuwe morgen aanvangt en “de Zon der gerechtigheid” opgaat. Dat is het moment dat Hij die in aanvang niet herkend werd, openbaar zal worden. Dan is de vernedering (>links!) voorbij en zal Israël eervol en met succes (>rechts!) op de volkenzee actief worden en een ongekende vangst binnenhalen! Dán en niet eerder, zal de zgn. Grote Opdracht (“maakt alle volken tot Mijn discipelen”) daadwerkelijk in vervulling gaan.

conclusie
Door van ‘rechts’ ‘stuurboord’ te maken, zondigt de NBV niet alleen tegen een gezond vertaal-principe, maar versluiert ze tevens de diepere betekenissen van de geschiedenis.
Een linke bezigheid…

Delen: