GoedBericht.nl logo
English Blog

onder de wet van Christus?

22-05-2009 - Geplaatst door Andre Piet

In 1Korinthe 9 schrijft Paulus (NBG):

19 Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; 20 en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet – hoewel persoonlijk niet onder de wet – om hen, die onder de wet staan, te winnen; 21 hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen, die zonder wet zijn, te winnen.

De St.Vert. geeft het laatste vers niet veel anders weer:

Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.

Zowel de St.Vert als de NBG-51 (en trouwens ook de NBV) laten Paulus zeggen dat hij onder de wet van Christus staat. En dat is eigenaardig omdat Paulus in vers 20 nog verklaarde “persoonlijk niet onder de wet” te zijn.

Wanneer we inzoomen op de preciese tekst (zie het gratis ISA-programma), blijkt er nét iets anders te staan, dan de vertalers hebben weergegeven.

Waar NBG-51 weergeeft: “want ik sta onder de wet van Christus” (groen), staat er letterlijk (blauw): “but legally* of Christ” = “maar wettig van Christus”.

Paulus zegt hier niet dat hij onder de wet van Christus staat, maar dat hij wettig van Christus is, d.w.z. Hem rechtmatig toebehoort. Christus is zijn Eigenaar is (want gekocht en betaald; 1Kor.7:22) en dus is Hij het ook, die voor hem zorgt, hem aanstuurt en hem leidt.
Geen onbelangrijk verschil, dunkt me…

——————————————–

En nomos bestaat uit twee elementen: IN en WET. Het komt twee keer voor in het NT. 

De andere keer is in Hand.19:39. Daar wordt het vertaald met
“wettige” (NBG-51 + Telos),
“wettelijke” (SV + Naardense Vert.),
“officiële” (NBV).
“legal” (Young Literal + Concordant Version)

Delen: